Grāmatu apgāds “Madris” š.g. 25. maijā RLB Līgo zālē plkst 17.30 rīko socioloģijas doktores Dagmāras Beitneres publisko lekciju SAPRAST UN PIEDERĒT. KAM?

Grāmatu apgāds “Madris” š.g. 25. maijā RLB Līgo zālē plkst 17.30  rīko  socioloģijas doktores Dagmāras Beitneres publisko lekciju SAPRAST UN PIEDERĒT. KAM? un grāmatas SAPRAST UN PIEDERĒT Dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem atvēršanas svētkus

 

Lekcijas pamatā šodienas aktuālie jautājumi – kā uzturēt komunikāciju sabiedrībā ārpus virtuālās vides, cik svarīga ir sabiedrības pašrefleksija un kritiskā domāšana. Jo valsts var pastāvēt un attīstīties, ja tai ir informēta un ar labu pašapziņu apveltīta sabiedrība. Mūsdienu sociālie procesi izvirza jaunus izaicinājumus latviešu vēsturiskai un kultūras atmiņai, spējai orientēties pieaugošajā dzīves sarežģītībā.

 

Grāmatā ir apkopoti vairāku gadu garumā veidoti raksti par dažādām tēmām – nacionālo, lokālo identitāti un pašapziņu. Cilvēka identitāti veido ne tikai ģimenes un dzimtas pieredze, tai svarīgi arī lielie vēstures stāsti. Arī ikgadējie atmiņu “kari”. Latvija nav vienīga valsts, kurā līdzās viena otrai dzīvo karojošas atmiņas, tas rāda, ka pētniecība un zinātne ir ideju, viedokļu un atziņu konfrontāciju lauks. Grāmatā iekļauti pētījumi, kuri līdz šim nav publicēti latviešu valodā.  Grāmatas iznākšanu atbalsta VKKF.

Ieeja ar biļetēm un ielūgumiem. Biļetes cena EUR 3.00.

 

Līdzīgas ziņas