Grāmatas putnu draugiem

InDesign PDF Preset: Fine_Feather_Press_PDF_CMYK_Coated39

Pilsētnieki labi pazīst kaiju un vārnu balsis – bet vai zināt, kā dzied zīlīte, peļkājīte, strazds un dzenis? Kāda balstiņa ir dadzītim un paceplītim? Tikko Apgādā Zvaigzne ABC iznākušas divas grāmatas, kas patiks iesācējiem dabas draugiem – “Dārza putnu mazā dziesmu grāmata” un “Meža putnu mazā dziesmu grāmata”. Katrā  no grāmatām aprakstīti 12 putni, bet grāmatu īpašā pievilcība rodama putnu balsu ierakstos. Tos iespējams atskaņot, nospiežot attiecīgo pogu ar putna attēlu. Īsi raksturota katra putna sastopamība, barība, ligzda, olas, izskats, garums un dzīvesveids.

Šīs galvenokārt bērniem paredzētās, skaisti ilustrētās un skanošās grāmatas noderēs gan lai iemācītos atšķirt spārnoto lidoņu balsis, gan vairāk uzzinātu par putniem, kurus sastopam ikdienā.

“Dārza putnu mazajā dziesmu grāmatā” sastapsieties ar tādiem vairāk vai mazāk zināmiem putniem kā lielā zīlīte, melnais mežastrazds, sarkanrīklīte, žubīte un citi.

Pamanīt putnus mežā var būt grūti pat ļoti labā laikā, tādēļ nepieciešams izmantot arī dzirdi, un tad lieti noderēs “Meža putnu mazā dziesmu grāmata”. Tajā aprakstīti 12 galvenokārt mežā sastopami putni – dižraibais dzenis, dzilnītis, sīlis, zeltgalvītis, garastīte.

Putnu dziesmas ir svarīga, pat neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Putni vītero, pogo, čivina, svilpo, žadzina, bungo vai čerkst, kā arī sasaucas dažādās balsīs un briesmu brīžos cits citu brīdina ar ķērcieniem vai savdabīgām, ne pārāk muzikālām skaņām. Šīs “skaņu grāmatas” aizpildīs informācijas trūkumu un palīdzēs gan atcerēties dzirdētās skaņas, gan arī sasaistīt tās ar putna izskatu un sugas nosaukumu.

Pirms kāda laika apgādā iznāca skanošā un krāsainā grāmata “Putnu dziesmas. 150 pazīstami putni un to dziesmas”, grāmata, kurā tieši tāpat apkopota informācija par putniem un iepazīstamas viņu balsis – bet radošam iesākumam Latvijas putnu iepazīšanā noderēs mazās, jauniznākušās grāmatiņas.

 

Līdzīgas ziņas