“Literārais ķēķis”

Izdots jauns darbs, kas aizrautīgi dokumentē humorīgus

 notikumus un personību izpausmes “Literārais ķēķis”

Apgāds “Jumava” laidis klajā jaunāko latviešu autora Arnolda Auziņa grāmatu “Literārais ķēķis”. Arnolds Auziņš  — rakstinieks un publicists, kura pirmais dzejolis publicēts 1957. gadā.  Darbojies dažādos žanros un rakstījis gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lielu daļu no sava radošā mūža  veltījis publicistikai, sarakstīdams piecas vēsturiska satura grāmatas. Neviens no mūsdienu latviešu rakstniekiem nav sacerējis tik daudz anekdošu — gan par politiķiem, gan par rakstniekiem, kas sakopotas 7 grāmatās. Arnolds Auziņš gadu gadiem aizrautīgi dokumentē humorīgus notikumus un personību omulīgas izpausmes, tādējādi sasmīdinādams lasītājus.

Esam dzirdējuši pēc agrākajām publikācijām arī iebildes: “Tā nu gluži nebija!” Ej nu pierādi, bija vai nebija. Bet tā varēja būt, lai izklausītos smieklīgāk.
Viss ir autora ziņā — ko un kā, lai nav neērti komismā iekļuvušajiem pēcāk acīs skatīties. Atstāstīšana ir viena kutelīga būšana, bet lasītājus intriģējoša gan.
Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs, Rīgas Latviešu biedrības Omulību klubiņa vadoņi

Meklējiet visās Latvijas grāmatnīcās

Līdzīgas ziņas