Bērnu drošība – svarīga tēma visu gadu, bet īpaši vasarā

Drošības jautājumu apguve skolā un pirmsskolā ir kļuvusi par mūsu dzīves nepieciešamību. Bērni sadzīvē saskaras ar dažādām situācijām, kurās viņiem jāspēj pieņemt atbildīgus lēmumus par savu rīcību. Gan vecākiem, gan skolotājiem ir jāvar bērniem izskaidrot dažādās situācijas un pamācīt, kā izvairīties no nelaimes, lai vasara un visa turpmākā dzīve būtu droša. Bieži vien pieaugušajiem pat prātā neienāk daudzās situācijas, kas bērnam varētu radīt sarežģījumus: ikdienā vairāk uzmanības pievēršam drošībai uz ielas, iespējamam “ļaunā svešinieka” tēlam un (vasarā) situācijām peldvietās. Ārpus vecāku un skolotāju uzmanības loka var palikt tādas iespējamības kā pērkona negaiss, drošība dabā – atpūšoties mežā un pie ūdenstilpnēm, pārlieku ilgi sauļojoties, bīstamas rotaļas, darbošanās ar gāzes un elektroierīcēm un vēl, un vēl… Šim nolūkam skolotājiem, vecākiem, un, protams, bērniem noderēs tikko iznākusī Guntas Beloragas grāmata 1.–3. klases skolēniem drošības jautājumu apguvei “Zinošs un drošs”.

Grāmata ir Apgāda Zvaigzne ABC mācību un metodisko līdzekļu konkursa “Meklējam talantus” laureāte. Lai gan krājuma mērķauditorija ir 1.–3. klases skolēni, atsevišķus uzdevumus var veikt arī pirmsskolas izglītības iestāžu grupu bērni. Grāmatā darbojas dvīņi Roberts un Anna, viņi nonāk dažādās situācijās un lūdz padomu, kā rīkoties. Bērniem ir jāizvērtē atšķirīgas situācijas un jāpalīdz dvīņiem.

Grāmatas 1. daļā ir aplūkoti galvenie drošības jautājumi: ugunsdrošība, ceļu satiksmes drošība, elektrības lietošanas drošība, drošība dabā, drošība dažādās ikdienas situācijās; savukārt 2. daļā sniegti metodiski ieteikumi skolotājam, kā arī doti mīklu atminējumi, papildinformācija par apgūstamo tematu un stundās izmantojamām interneta vietnēm.

Aplūkojamās tēmas piedāvātas secīgi pa vecuma grupām. Katrā tēmā uzdevumi ir sakārtoti noteiktā sistēmā, lai lasītājs varētu ātri orientēties grāmatā un apgūt piedāvāto saturu. Vieglāku uztveri padara arī brīnišķīgās Guntas Plotkas ilustrācijas.

Mācību līdzekļa metodiskajā pieejā akcentēta drošības jautājumu  apguve, skolēniem aktīvi darbojoties – veicot uzdevumus; zīmējot; eksperimentējot (dažus eksperimentus drošības apsvērumu dēļ ieteicams demonstrēt pieaugušajam); rotaļājoties; minot mīklas; noskatoties interneta vietnēs pieejamos materiālus un pārrunājot tos.

Šī ir grāmata, kas palīdzēs pieaugušajiem nosargāt savus bērnus – tai vajadzētu būt katrā mājā un bibliotēkā.

Līdzīgas ziņas