Iznācis fundamentāls pētījums par tautas mūzikas instrumentiem Latvijā

LU Akadēmiskajā apgādā ir publicēts LU profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupāvela pētījums „Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis grāmatu raksturo šādi: „Ar plašu attēlu un grafisko materiālu papildinātā grāmata, manuprāt, būs ļoti pieprasīts un plaši lietojams enciklopēdisks izdevums ar tālu starptautisku interesi.”

 

Savukārt muzikologs Dr. art. Arnolds Klotiņš norāda: „Dr. art. Valža Muktupāvela darbs ir plašākais un izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Latvijā. Autors ir sasniedzis reti sastopamu informācijas ietilpības un pārskatāmības vienību, kā arī lielu skaidrību un precizitāti, kas dēvējama par vienkāršību šī jēdziena vislabākajā nozīmē.”

 

Valdis Muktupāvels (1958) – mākslas doktors, Latvijas Universitātes profesors un Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmas direktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Ekspertīzes jomas – Latvijas un Baltijas tradicionālās un mūsdienu mūzikas kultūras jautājumi: vēsturiskie un sociālie aspekti, tradīcijas un to pārmaiņas, skaņu ainavas semantiskā interpretācija, mūzikas instrumenti, kultūra un identitāte. Piecu grāmatu un vairāk nekā 50 zinātnisku rakstu autors, tie publicēti tādos izdevumos kā “Journal of Baltic Studies”, “The World of Music”, “The Garland Encyclopedia of World Music”, Macmillan “Encyclopedia of Religion”, “Popular Music and Human Rights”, kā arī “The Grove Dictionary of Musical Instruments”. V. Muktupāvels ir viens no galvenajiem folkloras kustības virzītājiem Latvijā, veicinājis tradicionālo mūzikas instrumentu atgriešanos apritē, kā arī garamantu saglabāšanu un izplatīšanu dzimtenē un ārzemēs. Gan kā solists, gan kopā ar citiem mūziķiem ir koncertējis Latvijā un pasaulē. Koru, instrumentālās un kino mūzikas komponists. Apbalvots ar Lietuvas lielkunigaiša Ģedimina ordeni (2001) un divreiz ar Lielo Folkloras gada balvu (2003, 2005), albums “Trejdeviņi koklētāji” saņēmis mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons 2017”.

 

LU Akadēmiskā apgāda izdevumus visizdevīgāk iegādāties grāmatu veikaliņā LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 – pirmajā stāvā blakus garderobei, bet vasaras mēnešos LU Akadēmiskā apgāda telpās Aspazijas bulvārī 5-132, iepriekš sazinoties ar Intu Sakalovsku (mob. 29333919, inta.sakalovska@lu.lv; apgads@lu.lv).

Līdzīgas ziņas