Ludviga Sējas dienasgrāmata

 

Grāmatā pirmo reizi publicēti unikāli materiāli – ievērojamā Latvijas diplomāta Ludviga Sējas dienasgrāmata, kas rakstīta laika posmā no 1941. līdz 1944. gadam un stāsta par vācu okupēto Latviju, un memuāri, kurā tiek atspoguļots pārdzīvotais nacistu un komunistu cietumos un soda nometnēs Latvijā, Polijā un Krievijā un nometinājumā Komi APSR līdz pat 1958. gada vasarai, kad Ludvigam Sējam radās iespēja atgriezties uz pastāvīgu dzīvi savā dzimtenē.

Ludvigs Sēja (1885–1962) – diplomāts, ārlietu ministrs, Latvijas pārstāvis ASV, Lielbritānijā un Lietuvā. 1922. gadā sekmēja Latvijas de iure atzīšanu no ASV puses. Starpkaru posmā centās panākt ciešāku sadarbību Baltijas valstu starpā. Vācu okupācijas laikā iesaistījās pretošanās kustībā kā Latvijas Centrālās padomes ģenerālsekretārs. 1944.–1951. gadā atradās nacistu un komunistu apcietinājumā Rīgas Centrālcietumā, Štuthofas koncentrācijas nometnē, Lubjankas un Lefortovas cietumā un citās ieslodzījuma vietās. Pēc atgriešanās no nometinājuma Komi APSR 1958. gadā Latvijā strādāja par valodu skolotāju un tulkotāju.

“Ludvigs Sēja bija viens no pieredzējušākajiem un spilgtākajiem Latvijas diplomātiem. Ļoti inteliģenta, erudīta personība, Latvijas patriots, piedzīvojis profesionālus panākumus un cilvēcisko traģēdiju okupācijā. Viņa dzīve ir izcils apliecinājums gan mūsu diplomātijas sasniegumiem un grūtībām, gan Latvijas valsts un nācijas sarežģītajiem likteņiem kopumā. No vēsturnieka viedokļa raugoties, šis ir viens no gadījumiem, kad vēsturiskas personības darbību apliecina tik daudzpusīgi dokumentāli avoti. Tas arī atspoguļots grāmatā.”

Dr. hist., profesors Ēriks Jēkabsons

“Ludviga Sējas mūžs un pārdzīvojumi nacistu un padomju ieslodzījumā, un piespiedu atšķirtība no savas ģimenes ir spilgta liecība Latvijas valsts un tautas traģiskajam liktenim divu noziedzīgu totalitāru režīmu – staļiniskās Padomju Savienības un hitleriskās Vācijas – pakļautībā un apliecinājums viņa nelokāmajai uzticībai brīvai un demokrātiskai Latvijas Republikai.”

Dr. hist. Uldis Neiburgs

 

Līdzīgas ziņas