Apgāds “Mansards” izdevis fotoalbumu “Jānis Greste. Fotostāsts”

Literatūrzinātnieka Andreja Grāpja veidotais fotoalbums aptver visu Jāņa Grestes biogrāfiju, skolotāja, muzeju darbinieka un literāta plašo darbību no 20. gs. sākuma līdz 50. gadiem, kā arī līdz šim nepublicētus Jāņa Grestes zīmējumus. Grāmata izdota sadarbībā ar Skolu muzeju biedrību, un 500 grāmatas eksemplāru tiek dāvināti Latvijas skolu muzejiem.

Jānis Greste (1876–1951) bija viens no spilgtākajiem Latvijas Republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem un veidotājiem līdzās Krišam Melnalksnim, Kārlim Dēķenam, Pēterim Kūlam un Ģedertam Odiņam. Jāņa Grestes vietu un autoritāti laikabiedru vidū nodrošināja arī muzejnieka talants, kas veidoja humanitāru šķautni visnotaļ eksaktu zinātņu lietpratēja portretā.

Jānis Greste beidzis Alsviķu pagastskolu, Pleskavas pilsētas skolu, Pēterburgas Skolotāju institūtu (1903), studējis Pēterburgas universitātes Dabaszinātņu fakultātē (1910–1912), Pēterburgas komercinstitūtā (1912–1918). Strādājis par skolotāju Valmierā (1904–1906), Rīgā (1906–1910), Pēterburgā (1910–1921), Jēkabpilī (1921–1922), Jelgavā (1922–1934). Jānis Greste izveidojis Latvijas Skolotāju savienības  Pedagoģisko muzeju (1923) un Latvijas Derīgo izrakteņu muzeju. Greste bija viens no Rūdolfa Blaumaņa tuvākajiem draugiem. Viņa autobiogrāfiskie tēlojumi un vēstules Līvijas Volkovas apkopojumā izdoti grāmatās “…kā dzeņa vēders” (1977) un “Krist un celties” (1990).

Grāmatā publicēti fotoattēli no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Valmieras Novadpētniecības muzeja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas muzeja, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas muzeja un Alsviķu pagasta tūrisma organizatora Jāņa Poļa krājuma.

Grāmatas izdošanu atbalstījusi Rīgas dome, Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs, Latvijas Skolu muzeju asociācija un Latvijas Lietuviešu kopiena.

Grāmatu „Jānis Greste. Fotostāsts” var iegādāties internetā, apgāda mājaslapā http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/508/janis-greste.-fotostasts/ un lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā. Pēc grāmatām vaicājiet arī bibliotēkās.

Līdzīgas ziņas