Izdevniecība “Neputns” klajā laiž trimdas māksliniekam Fridriham Miltam veltītu albumu

“Fridrihs Milts, kura dzīve aizritēja starp Pārdaugavu un Ņujorkas centru Manhetenu, trimdas latviešu uztverē kļuvis par leģendāru personību,” tā grāmatas sastādītāja Dace Lamberga. Albums klajā nāk vienlaikus ar mākslinieka gleznu izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

 

Albumā reproducēti ap 120 Fridriha Milta darbi, ieskaitot skices, kas datējami sākot ar 20. gs. 20. gadu beigām līdz pat 90. gadiem. Teksta daļā līdzās Daces Lambergas mākslinieka portretam un Voldemāra Avena ievadvārdiem iekļautas laikabiedru – Minjonas Kļaviņas, Eleonoras Šturmas, Ilmāra Rumpētera atmiņas, kā arī Elles ķēķa dzejnieku – Linarda Tauna, Gunāra Saliņa u. c. – veltījumi māksliniekiem. Grāmatas dizains – Līga Sarkane.

 

Fridrihs Milts (1906–1993) studējis Latvijas Mākslas akadēmijā Figurālās glezniecības meistardarbnīcā, Jāņa Roberta Tillberga un Ģederta Eliasa vadībā. Mākslinieks strauji izveidojās par kritikas atzītu un sabiedrības iecienītu autoru, gleznoja gan Latvijas mākslā veicināto zemnieku dzīves tematiku, gan portretus un aktus, bet 30. gadu beigās aizrāvās ar pasteļa tehniku. 1944. gadā, kad frontes līnija skāra Latviju, Fridrihs Milts ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 1951. gadā Milts devās uz Ņujorku, kur kļuva par mājas uzraugu Elles ķēķī, Manhetenas ostas rajonā. Tieši Milta pagraba darbnīca kļuva par leģendāru latviešu radošās bohēmas centru.

 

“Miltu mitekļa ģeogrāfiskais novietojums bija pilsētas daļā, kurai izsenis dots apzīmējums “Elles ķēķis”, kas būtībā ietver plašāku apkaimi Manhetenas pussalas rietumpusē 42. ielas un 10. avēnijas krustojumā. Ainavu raksturoja apkvēpuši vecās Ņujorkas piecu un sešu stāvu dzīvokļu nami – strādniekļaužu mitekļi, kuru sablīvēto, pelēcīgo vienmuļību atdzīvināja šaurajās namu aizās uz auklām izžautas baltas un krāsainas veļas plandīšanās. Tikpat daudzkrāsaini bija kustīgo ļaužu bari ielās. (..) Draugu māksliniekam netrūka, jo viņš mīlēja cilvēkus, un cilvēki savukārt mīlēja viņu. Tādēļ rakstu un mākslu ļaudis te labprāt iegriezās, lai minam tikai dzejniekus Linardu Taunu, Gunāru Saliņu, Ritu Gāli, Mudīti Austriņu, rakstnieku Teodoru Zeltiņu, gleznotāju Sigurdu Vīdzirksti, Dainu Dagniju un fotogrāfu Bruno Rozīti un daudzos “mākslu draugus”, kuru vārdus visus neiespējami uzskaitīt. Viņus vienoja patika būt kopā, lai gudri runātu, jokotos, savstarpēji draudzīgi apceltos un, protams, arī pacilātu glāzīti,” atmiņās grāmatā dalās Eleonora Šturma.

 

 

Ņujorkā Milta rokraksts izmainās, pavēršot daiļradi krasi pretēju, novatorisku formu vienkāršojuma virzienā. Dace Lamberga raksta: “Grūti pat iedomāties tradicionālajā un ar ārpasaules informāciju skopajā latviešu glezniecības vidē augušā mākslinieka mulsinošo emocionālo pārdzīvojumu, kad viņš no sagrautās Vācijas bēgļu nometnes skarbajiem apstākļiem nokļuva vienā no pasaules mākslas centriem ar Metropolitēna muzeja, Modernās mākslas muzeja MOMA un novatoriskās Gugenheima galerijas daudzveidīgajām kolekcijām. Milts nonāca Ņujorkā tieši tajā drudžainajā laikā, kad pēc Otrā pasaules kara no daudz cietušās Eiropas uz turieni pārceļoja starptautiskā radošā elite, kur mākslas dzīve mutuļot mutuļoja, kur izvērsās abstraktā ekspresionisma un citu avangarda virzienu uzvaras gājiens, kur plauka modernā literatūra un balets.”

 

Fridrihs Milts Manhetenā nodzīvoja gandrīz 40 gadus, gleznojot portretus, Meksikas ainavas un klusās dabas un Ņujorkas debesskrāpju siluetus.

 

 

Latviešu valodā

Sastādītāja: Dace Lamberga

Tekstu autori: Dace Lamberga, Voldemārs Avens, Eleonora Šturma, Minjona Kļaviņa, Ilmārs Rumpēters, Hugo Krūmiņš, Rita Gāle, Linards Tauns, Gunārs Saliņš

Literārā redaktore: Cilda Redliha

Dizains: Līga Sarkane

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss, Jānis Pipars

Darbu foto: Normunds Brasliņš, Arkadijs Ļvovs

 

Grāmatas cena “Neputna” galerijā: 15 EUR

Atbalsta: Filips Kļaviņš

 

Grāmatas var iegādāties „Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, LNMM suvenīru veikalā, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā www.neputns.lv.

 

Līdzīgas ziņas