LATVIEŠU FANTASTU TREŠAIS LIDOJUMS

Kad pirms dažiem gadiem Apgāds Zvaigzne ABC pirmo reizi izsludināja fantāzijas un fantastikas stāstu konkursu “Sapņu laiks”, tas – gluži atbilstoši tematikai – bija kā lēciens nezināmajā, jo nebija iespējams prognozēt ne rakstītāju, ne lasītāju atsaucību. Tomēr jau mazliet vēlāk varēja ar prieku konstatēt, ka daudziem autoriem – gan pieredzējušiem, gan debitantiem – ir bijis, ko teikt arī šajos, vēl nesen Latvijā praktiski neapgūtajos žanros. Šobrīd jau var apgalvot, ka fantāzijas un fantastikas īsstāstu konkursi pakāpeniski veidojas par stabilu tradīciju, jo ar katru nākamo konkursu dalībnieku skaits pieaug, un arī katru jauno krājumu, ko veido labākie konkursā iesniegtie stāsti, ar nepacietību gaida arvien kuplāks lasītāju pulks. Divu pirmo konkursu laureātu darbi dienasgaismu ieraudzīja krājumos “Purpura karaļa galmā” (2013) un “Zilie jūras vērši” (2015)

Trešajā fantāzijas un fantastikas īsprozas konkursā, kas tika izsludināts 2016. gada vasarā, tika iesniegti tuvu pie diviem simtiem oriģinālstāstu. Žūrijas darbs, lasot un vērtējot, līdz ar to bija ilgs un atbildīgs, tomēr beidzot tika izvēlēti sešpadsmit labākie stāsti, kuri tagad nākuši klajā jau trešajā latviešu fantastu kopkrājumā ar nosaukumu “Piena ceļa dvēseles”, kura krāšņo un neparasto vizuālo noformējumu, tāpat kā iepriekšējiem krājumiem, veidojis mākslinieks Artūrs Bērziņš.

Ir interesanti vērot, kā, autoriem neesot savstarpēji pazīstamiem un līdz ar to “nesaskaņojot” savu darbu tēmas, katram no krājumiem nevilšus veidojas galvenais tematiskais loks, kuram tā vai citādi pieskaras praktiski visi tajā publicētie darbi. Grāmatā “Purpura karaļa galmā” autori rotaļājās ar mītu un pasaku valstību, krājumā “Zilie jūras vērši” dominēja dažādas, tostarp diezgan skarbas, nākotnes vīzijas, savukārt jaunā krājuma “Piena ceļa dvēseles” autorus apvieno jau grāmatas nosaukumā minētais ceļa jēdziens un tā dažādās interpretācijas. Rakstnieki vēsta gan par burtisku ceļu – kosmosā vai citās pasaulēs, – par ceļu pie otra cilvēka vai pretim sevis paša iepazīšanai; tas var būt ceļš uz atklājumu, dzīves ceļš un ceļš, kas var turpināties arī aiz zemes dzīves beigām. Stāstu lielā daudzveidība un teju mutuļojošā iztēles bagātība tajos liecina, ka latviešu autoru fantāzijas krātuves ne tikai vēl nav tikušas izsmeltas – šķiet, tajās esam tikai nedaudz ieskatījušies.

Krājuma autoru vidū ir gan jau pieredzējuši rakstnieki, viņu vidū – tādi, kuru agrākie darbi tapuši pavisam citos žanros – piemēram, dokumentālās prozas autors un publicists Artūrs Snips, humoristisko bestselleru “Belašs” un “Pelēkzils uz rozā” autors TR Notārs un bērnu grāmatu autore Lilija Berzinska –, gan autori, kuru darbus varējām lasīt jau iepriekšējos fantāzijas un fantastikas krājumos, piemēram, Džeina Šteinberga, Guntis Eņģelis un Anna Kalna, kā arī daudzi debitanti, kuriem stāsts ir pirmā publikācija. Lasītājam būs interesanti vērtēt un salīdzināt, kā neparastām situācijām, būtnēm un notikumiem tuvojušies šie tik dažādie rakstnieki.

Pieejama arī e-grāmata.

Līdzīgas ziņas