Apgādā “Jumava” inzākusi ģenerāļa Kārļa Krēsliņa grāmata “No lauku puikas līdz ģenerālim”

Apgādā “Jumava” iznākusi ģenerāļa Kārļa Krēsliņa grāmata “No lauku puikas līdz ģenerālim”. Kārļa Krēsliņa grāmatā atspoguļots viņa dzimtas koks, viņa novadnieki, ietverot Latvijas vēsturi, kas tiek skatīta caur viena pagasta  un latviešu zemnieku ģimenes likteni.

Šī ir pirmā no grāmatām tetraloģijā par ģenerāli Kārli Krēsliņu. Tajā ietverts pirmās neatkarības laiks (1918–1940)  un Latvijas neatkarības zaudēšana (1940–1991). Grāmatā, kurā izmantots arhīvu materiāls, sastopams stāsts par vienkārša zemnieka ģimenes likteni pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par lauku puikas izaugsmi līdz ģenerālim.

Otrā grāmata ir “Gods kalpot Latvijai”, kas tikusi izdota 2012. gadā.  Sagatavošanā pašlaik ir trešā grāmata “No ģenerāļa līdz deputātam”.

Grāmatu var iegādāties visās Latvijas grāmatnīcās.

Līdzīgas ziņas