“Neputns” izdod Anitas Meinartes grāmatu “Antons Georgs Bose. Zīmējumi”

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) klajā nākusi vēsturnieces Anitas Meinartes grāmata par unikālu zīmējumu kopumu muzeja krājumā. Tie ir Ēveles draudzes mācītāja Antona Georga Boses (1792–1860) 209 zīmējumi, kas tapuši laika posmā no 1857. līdz 1860. gadam.

 

Antona Georga Boses 209 zīmējumos iekļauti 206 portreti, viena ainava un divas titullapas. Starp portretētajiem Ēveles, Vecjērcēnu, Jaunjērcēnu, Ķempēnu, Ķeižu, Ķemeres un Rencēnu muižas ļaudīm ir saimnieki, kalpi, amatnieki, muižas kalpotāji, draudzes skolas skolotājs un skolēni, rekrūši, muižas dārznieks, ķesteris, krodzinieki, ubagi un pat kāzu muzikants. Portreti ir precīzi datēti, norādot zīmēšanas gadu, mēnesi un datumu. Minēts portretētās personas vārds, uzvārds, nodarbošanās un dzīvesvieta – piederība muižai un mājām. Antona Georga Boses veikumam, kas atspoguļo tipisku lauku dzīves ainu 19. gs. vidū, nav analoga Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

 

Plašākā atklātībā Boses zīmējumi nonāca 19. gs. beigās saistībā ar gatavošanos Latviešu etnogrāfiskajai izstādei 1896. gadā. Izstādē tie tika eksponēti 3. sadaļas “Antropoloģija” apakštēmā “Fotogrāfijas, zīmējumi un gleznojumi” līdzās latviešu mākslinieku Jaņa Rozentāla, Johana Valtera, Vilhelma Purvīša, Ādama Alkšņa, Artura Baumaņa u.c. mākslinieku zīmētiem zemnieku portretiem.

 

Grāmatas teksta daļā Anita Meinarte aplūkojusi zīmējumu krājuma vēsturi, Ēveles baznīcas celtniecību un draudzi, Boses dzimtas vēsturi, portretu ikonogrāfiskos un mākslinieciskos aspektus, kā arī, pētot Ēveles draudzes baznīcu grāmatas, dvēseļu revīziju materiālus, pagasta tiesu protokolu grāmatas u.c. rakstītos vēstures avotus, veidojusi stāstu par portretēto cilvēku likteņiem.

Kataloga daļā iekļauti visi 209 zīmējumi no LNVM krājuma un Georga Kalniņa portrets, kas 1939. gadā nav nonācis muzejā, bet glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.

 

Grāmatu papildina kopsavilkums angļu valodā, avotu un literatūras saraksts, personu rādītājs.

 

Grāmatas autore ir Mg. hist. Anita Meinarte, vēsturniece, mākslas vēsturniece, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā.

 

Redaktore: Ilze Antēna

Dizains: Anta Pence

Tulkotāja angļu valodā: Marianna Auliciema

Angļu teksta redaktore: Iveta Boiko

Darbu reprodukcijas: Roberts Kaniņš

Attēlu apstrāde: Inga Ģibiete

Fotogrāfi: Mārcis Kalniņš, Līga Palma, Kārlis Plūksne

 

Apjoms: 304 lpp.

Cena “Neputna” galerijā: 15 EUR

 

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

 

 

 

 

Grāmatu var iegādāties „Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā www.neputns.lv.

Līdzīgas ziņas