Klajā nākusi mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas grāmata “Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule”

“Bruno Vasiļevskis bija elitārs mākslinieks, un tāds viņš turpinās būt, kamēr pasaulē pastāvēs izglītotība vācu vārda Bildung nozīmē un vismaz dažu cilvēku izkopta spēja vērot, iedziļināties un domāt, lai saprastu viņa mākslu,” tā grāmatas autore, mākslas zinātniece Helēna Demakova. Grāmatas redaktori – Uldis Tīrons, Līga Marcinkeviča, Aivija Everte; zinātniskie konsultanti – Imants Lancmanis, Daina Teters, Stella Pelše; savukārt dizainu veidojis Ojārs Pētersons.

 

“Vasiļevska kā nobrieduša mākslinieka gleznas tapušas galvenokārt laikposmā no 20. gadsimta 60. gadu beigām līdz 80. gadu beigām. Viņš dzīvoja un gleznoja pēc paša izstrādātiem principiem, kas nelīdzinās nekam citam ne pirms, ne pēc viņa, lai arī Vasiļevskis bija cieši saistīts ar vairākām izcilām iepriekšējo gadsimtu mākslas parādībām un autoriem,” raksta autore.

 

Helēnas Demakovas grāmata ir pirmā monogrāfija par mākslinieku Bruno Vasiļevski (1939–1990).

 

“Esmu centusies rakstīt ne tikai par Bruno Vasiļevska mākslu un tās veidošanos, bet arī par viņa laiku un mākslas vidi. (..) Cenšoties izvērtēt viņa mākslas mantojumu un pārdomāt gleznotāja skatījumu uz mākslu un dzīvi, grāmatas struktūra balstīta uz trim tēmām: “Dzīve”, “Literatūra” un “Glezniecība un tās teorija”. Visas trīs bija māksliniekam svarīgas, visas trīs, runājot viņa neklātienes skolnieka Miervalža Poļa vārdiem, Vasiļevskis pakļāva vai uzlūkoja ar stingru “iekšējo likumību, kuru mēs saucam par ētiku. Ētika ir visas viņa dzīves un viņa darbu pamats,”” tā Helēna Demakova.

 

Grāmatā iekļautas Bruno Vasiļevska gleznu, zīmējumu, ilustrāciju reprodukcijas, darbu katalogs, mākslinieka svarīgākie biogrāfiskie dati, avotu un literatūras saraksts, personu rādītājs, kā arī kopsavilkums franču valodā.

 

 

Redaktori: Uldis Tīrons, Līga Marcinkeviča, Aivija Everte

Zinātniskie konsultanti: Imants Lancmanis, Daina Teters, Stella Pelše

Dizains: Ojārs Pētersons. Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Korektore: Māra Ņikitina

Tulkotāja franču valodā: Dita Podskočija

Franču teksta korektore: Florie Baelen

 

 

 

Apjoms: 288 lpp.

Cena “Neputna” galerijā: 25 EUR

Atbalsta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mūkusalas mākslas salons, Latvijas Mākslinieku savienība, Jānis Zuzāns

 

Grāmatu var iegādāties „Neputna” galerijā Tērbatas ielā 49/51, labākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī interneta veikalā www.neputns.lv.

 

 

Līdzīgas ziņas