Sērijā “Varoņu grāmata” iznākusi grāmata par “Pulkvedi Oskaru Kalpaku”

Apgādā “Jumava” sērijā “Varoņu grāmata” iznākusi grāmata “Pulkvedis Oskars Kalpaks. Veltījums Latvijas simtgadei”, grāmatas sastādītājs Kārlis Dmbītis.

Oskars Kalpaks bijis slavens latviešu armijas pulkvedis, pirmās Latvijas karaspēka vienības komandieris. Pulkvedis Oskars Kalpaks pieminēts daudz dažādos sacerējumos — gan literāros, gan dokumentālos. Savu atpazīstamību ieguvis ar dalību leģendārajās latviešu strēlnieku Brīvības cīņās Pirmā pasaules kara laikā, kad Brīvības cīņu sākumā 1918. gada 31. decembrī Latvijas Pagaidu valdība viņu iecēla par Latvijas Zemessardzes latviešu vienību komandieri.

“Pulkveža Oskara Kalpaka vārdam ir paliekoša un stabila nozīme Latvijas vēsturē. Viņa rokas izauklēja jaundzimušo Latviju, un, to sargājot, viņš ziedoja savu dzīvību — ne sevis dēļ, bet lai dotu iespēju savai tautai nostāties līdzās nedaudzajām pasaules nācijām, kurām ir retā iespēja — dzīvot savā valstī un runāt savā valodā.

Šī grāmata ir veltīta pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Tajā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas, sniegti laikmeta raksturojumi un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās — gandrīz 100 gadus pēc vēsturiskajiem, bet traģiskajiem notikumiem.” Grāmatas sastādītājs Kārlis Dambītis

Grāmatā izmantots Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja foto materiāls.

Apgāds “Jumava” pasakās par sadarbību grāmatas izdošanā Ošupes pagasta pārvaldei, Latvijas Kara muzejam, kā arī Aizsardzības ministrijai.

Grāmatu var iegādāties visās Latvijas grāmatnīcās.

Līdzīgas ziņas