Izsludināta pieteikšanās Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas Literārā Akadēmija Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursam Aicinājums

Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programma „Literārā Akadēmija” izsludina Latvijas skolēnu un skolas vecuma jauniešu (līdz 21 gadam) literāro darbu konkursu Aicinājums Nr.42. Konkursam var iesniegt tekstus visos žanros (dzeja, proza, drāma).

Konkursa  Aicinājums patrons ir eksprezidents Guntis Ulmanis.

Konkursa Aicinājums atbalstītāji: grāmatu apgādi „Dienas Grāmata”, „Jānis Roze”, „Lauku Avīze”, „Mansards”, „Neputns”, „Pētergailis”, „Jumava”, „Liels un Mazs” un „Zvaigzne ABC”. Konkursa Aicinājums informatīvie atbalstītāji: laikraksta “Latvijas Avīze” ielikums “Kultūrzīmes”, LRS laikraksts „KonTEKSTS”, LiepU Kurzemes humanitārais institūts, radio NABA.

Konkurss norit trīs vecumu grupās:

  1. grupa: 7 – 15 gadi;
  2. grupa: 16 – 18 gadi;
  3. grupa: 19 – 21 gadi.

Konkursam iesniedzamo darbu apjoms – dzejā līdz 300 rindām (minimālais apjoms – 3 dzejoļi, vienu dzejoli žūrija nevērtēs), prozā un dramaturģijā līdz 20 000 zīmes ar tukšumzīmēm (garāku nepieņems). Iesūtītos darbus vērtēs profesionāļi – dzejnieki, rakstnieki, literatūrkritiķi. Interesantāko darbu autori tiks uzaicināti un apbalvošanas pasākumu Latvijas Rakstnieku savienībā un saņems grāmatu balvas, kā arī labāko autoru darbu fragmenti tiks publicēti laikraksta „Latvijas Avīze” ielikumā „Kultūrzīmes”. 30 veiksmīgākajiem autoriem (no 2. un 3. grupas) būs iespēja piedalīties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” vasaras seminārā „Aicinājums”, kas šogad notiks no 10. līdz 19. jūlijam Cesvaines vidusskolā.

Darbi konkursam jāiesūta pa e-pastu:

konkursam@rakstu.lv

Teksta noformējuma prasības, kas obligāti jāievēro:

Time New Roman, burtu izmērs 12, atstarpe starp rindām 1 (dzejas tekstiem), 1,5 (prozas tekstiem). Pirms teksta, lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu. Faila nosaukumā noteikti jābūt norādītam uzvārdam un literatūras žanram (proza, dzeja, luga), kurā rakstīts darbs, piemēram, ratniece_dzeja.docx. Lūgums izmantot docx formātu.

Darbus jāiesniedz līdz 2018. gada 15. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 15. maijam LRS mājaslapā www.rakstnieciba.lv, Facebook vietnē kopiena „Aicinājums” un Literārās Akadēmijas mājaslapā un Facebook lapā.

Lūgums obligāti norādīt vārdu, uzvārdu; skolu/augstskolu, klasi/kursu, vecumu e-pastu, tālr. Nr. un izvēlēto literatūras žanru, kā arī e-pasta vēstules tematiskajā norādē obligāti ierakstīt izvēlēto literatūras žanru.

Aicinājuma vadītāja Sandra Ratniece (ratniece.epasts@gmail.com, tālr. 26307672).

Līdzīgas ziņas