LRS laikraksta “konTEKSTS” 2018. gada Nr. 6 (15) jūnija numurs

Numura intervijā “Dabas, nevis tehnoloģiju cilvēks” ar rakstnieku Aivaru Kļavi sarunājas Arvis Kolmanis, izzīmējot ticamākās baltu izcelsmes versijas, literatūras nozīmi valodas attīstībā un valodas nozīmi literatūrā. Redaktora slejā Arno Jundze šķetina skandālu ap Nobela prēmiju, bet turpat blakus “Guntis runā ar Bereli”, ironiski formulējot valsts galvas vietu un funkcijas nesenajos notikumos, kas izraisījuši plašu inteliģences aktivitāti.

Dzejas lappusēs tiekas laikabiedri no Latvijas un Zviedrijas – Leons Briedis un Pāvils Johansons, bet Evijas Gulbes dzeja lasāma bērnu un jauniešu literatūras atvērumā. Prozas sadaļu ievada Valda Rūmnieka otrās memuārgrāmatas “No Raiņa līdz Čakam” fragmenti, bet noslēdz Vijas Laganovskas sociālpsiholoģiskas ievirzes stāsts “Ķēdes efekts”.

Kritikas lappusēs analizēta plaša latviešu literatūras kopa – Valda Rūmnieka, Ingas Gailes (rets gadījums – vienā izdevumā vērtētas pat divas šīs autores grāmatas), Jura Kastiņa, Vijas Laganovskas, Imanta Lešinska, Brūveru ģimenes u.c. autoru darbi, savukārt tulkotajā literatūrā lielāko uzmanību izpelnījušās Milena Ruskova, Žoela Dikēra un Skota Hokinsa grāmatas.

Procesu sadaļā uzmanība pievērsta vairākiem būtiskiem literatūrpētniecības aspektiem. “Sarunā par tekstu” Sandra Ratniece, Jānis Zālītis un Guntis Berelis vētī 2017. gadā izdotos darbus literatūrzinātnē, turpat blakus Janīna Kursīte sarunājas ar Klaipēdas Universitātes vadošo pētnieku Ernestu Vasiļauski, kam nesen izdota apjomīga monogrāfija par Lietuvas latviešiem, kas ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai Lietuvas, bet arī latviešu diasporu vēsturē.

Numura noslēgumā rubrikā “Darbistabā” par aktualitātēm latviešu literatūras sākotnes pētniecībā, kā arī to, kas jādara darbistabā uz grīdas, stāsta literatūrzinātniece Māra Grudule, savukārt rubrikā “Es lasu” literatūras nozīmi cilvēka dzīvē vērtē un pārvērtē Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes kriminālizmeklēšanas dienesta galvenais inspektors Artis Ertmanis.

LRS laikraksta „konTEKSTS” Nr. 6 (15) – 2018. gada jūnija numurs – nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 2.00 EUR. Abonēšanā „Latvijas Pastā” laikraksta numurs pieejams par 1.50 EUR. Abonēšanas indekss vēl joprojām ir 2151.

Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli „Jānis Roze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Globuss” un „Latvijas Grāmata”, „Valters un Rapa”, „NicePlace”, galerija „Istaba”.

Informatīvi atbalsta „Radio NABA” un „Ubi Sunt”.

 

 

 

Līdzīgas ziņas