LRS laikraksta “konTEKSTS” 2018.gada Nr. 10 (19) oktobra numurs


Laikraksta ‘’konTEKSTS’’ oktobra numura tēma – Bibliotēku jautājums. Tā ietver sarunas ar reģionu bibliotēku vadītājām sadaļā “Lasītājs un Latvijas reģionu bibliotēkas”. Numura saruna ir ar bibliotēku padomes priekšsēdētāju Dzidru Šmitu kā arī lasiet Evitas Hofmanes izveidoto aptauju “Laba izvēle – grāmata”, kurā lasītāji atklāj kādas grāmatas un kāpēc lasa. Numura tēmā atrodama arī Sandras Ratnieces intervija ar kultūras žurnālisti Liegu Piešiņu “Lai šais sienās mēs justos Kā Gaismas Pilī”, kur viņa atklāj savu “misiju”. Vēl tika publicēta Lilijas Berzinskas eseja, kurā viņa pauž savu viedokli par biogrāfiju lasīšanu, un Gundegas Repšes eseja “Vientulība”.
Laikrakstā publicēti Ērikas Bērziņas un Agneses Rutkēvičas dzejoļi, rakstnieka un kinoscenārista Ērika Lanss romāna “Ezers, kas lielāks par jūru” fragments un rakstnieces Ingrīdas Zaķes miniatūras.
Kritikas lapās recenzētās grāmatas: Vija Laganovska “2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” (Literatūras Kombains), Maija Kalniņa “Adrese – tepat blakus” (Autorizdevums), Alzeks Azlmovs “Fonds un Impērija” (Zvaigzne ABC), Maija Pohodņeva “Prāgas pastkartes”(Zvaigzne ABC), Autoru kolektīvs “Deviņu vīru spēks. Stāsts par deviņiem ministru prezidentiem (1918-1940)” (Jumava), Haralds Matulis “Vidusšķiras problēmas” (Mansards), Arvis Kolmanis “Balāde par latviešu zemnieku, Grēns un citas versijas” (Dienas Grāmata).
Sadaļā “Bērniem un jauniešiem” publicēts fragments no Ērika Kūļa pasakas “Vēlies justies kā” un Morica Menģelsona recenzija grāmatai “Kepler 62. Pirmā grāmata: ielūgums” (Zvaigzne ABC, kuru sarakstījuši Timo Parvela, Bjērns Sortlanns un Pasi Pitkenen. Kā arī īsrecenzijas grāmatām: Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani” (Liels un mazs), Pasaules atlants “Dzīvnieku atlants” (Pētergailis).
Sadaļā “Procesi” lasiet Lindas Zulmanes rakstu “Egona Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis” 2018”, Austras Gaigalas recenziju Andas Manfeldes grāmatai “Mājās pārnāca basa” (Latvijas Mediji) un daudz ko citu.
LRS laikraksta “konTEKSTS” 2018.gada Nr. 10 (19) oktobra numurs nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 2.00 EUR. Abonēšanā “Latvijas Pastā” laikraksta numurs pieejams par 1.50 EUR. Abonēšanas indekss vēl joprojām ir 2151.
Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Globuss” un “Latvijas Grāmata”, “Valters un Rapa”, “NicePlace”, galerija “Istaba”.
Informatīvi atbalsta “Radio NABA” un “Ubi Sunt”.

Līdzīgas ziņas