Literāro darbu konkursa „Aicinājums” (sasaukums Nr. 44) laureāti

Žūrija ir izvērtējusi Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas Literārā Akadēmija Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursā „Aicinājums” iesniegtos darbus. Šogad žūrijā strādāja: Sandra Ratniece (žūrijas vadītāja); Ronalds Briedis, Kristīne Ilziņa, Dainis Deigelis – dzejas žūrija; Laimdota Ločmele, Lilija Berzinska, Evita Hofmane – prozas žūrija. Šogad tika iesniegti vairāk prozas, nekā dzejas darbu. Tas gadās reti, vismaz beidzamo septiņu gadu laikā prozaiķu pārsvars ir pirmoreiz. Kā jau ierasts, darbi tika iesūtīti, aptverot visu Latviju un tās novadus (piemēram, darbus saņēmām no Gulbenes, Kuldīgas, Ogres, Rīgas, Rudzātiem, Jelgavas, Valmieras, Bauskas, Krāslavas, Ventspils).

Noslēguma pasākums šogad nenotiks, taču balvas būs, par balvu saņemšanu katru individuāli informēs konkursa organizatore.

1. grupas dalībniekiem būs iespēja publicēties mēnešrakstā „Konteksts”, kā arī saņemt brīnišķīgas grāmatas no konkursa atbalstītājiem.

1. grupas laureāti (no 7 līdz 15 gadu vecumam):

Dzejas grupa

1. vieta. Roze Aleksa Bogdane (14 gadi, PV „Patnis”),
2. vieta. Linda Krastiņa (13 gadi, Kuldīgas 2. vidusskola),
3. vieta. Aleksandra Gerasimoviča (12 gadi, Kuldīgas 2. vidusskola).

Veicināšanas balvas: Elīna Laicāne (15 gadi, Tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola”) un Līga Belova (15 gadi, Gulbenes novada valsts ģimnāzija).

Prozas grupa

1. vieta. Gusts Ābele (15 gadi, Āgenskalna Valsts ģimnāzija),
2. vieta. Anna Līga Zarkeviča (15 gadi, Sūnu pamatskola),
3. vieta. Netika piešķirta.

Veicināšanas balvas: Marta Brakanska (14 gadi, Jelgavas Centra pamatskola), Roze Aleksa Bogdane (14 gadi, PV „Patnis”), un Eduards Naglis (12 gadi, Rīgas Kultūru vidusskola).

2. grupas dalībniekiem būs iespēja publicēties laikraksta “Latvijas Avīze” pielikums “Kultūrzīmes”, mēnešrakstā „Konteksts”, saņemt brīnišķīgas grāmatas no konkursa atbalstītājiem. Godalgotu vietu ieguvēji (6 no dzejas grupas un 6 no prozas grupas) no š. g. 8. līdz 18. augustam aicināti piedalīties vasaras nometnē „(IZ)aicinājums”, kas šogad notiks Valkā. Īpašs lūgums laureātiem līdz 5. jūnijam informēt e-pastā ratniece.epasts@gmail.com par jūsu lēmumu apmeklēt / neapmeklēt nometni.

2. grupas laureāti: (9. līdz 12. klase):

Dzejas grupa

1. vieta. Džonatans Melgalvis (17 gadi, RTU Inženierzinātņu vidusskola),
2. vieta. Paula Lūcija Lejiņa (18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija),
3. vieta. Alīna Bartkeviča (18 gadi, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).

„Aicinājuma tekstu lasījumu” laureāti dzejā (izcīnīta brīvbiļete uz nometni „(IZ)aicinājums”:
Helēna Anna Dzērvāne (16 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Gabriela Skrauce (16 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

Veicināšanas balvas: Betija Zvejniece (18 gadi, Rīgas Franču licejs), Madara Linna Ēvalde (18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

Prozas grupa

1. vieta. Alise Bogdanova (17 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija),
2. vieta. Dāvids Rubens (18 gadi, Rudzātu vidusskola),
3. vieta. Miks Šics (17 gadi, RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Patrīcija Preisa (17 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

„Aicinājuma tekstu lasījumu” laureāts prozā (izcīnīta brīvbiļete uz nometni „(IZ)aicinājums”:
Georgs Kairišs (17 gadi, Rīgas Kultūru vidusskola).

Veicināšanas balvas: Ieva Rudzīte (16 gadi, Rīgas 1. Privātā tālmācības vidusskola), Elīza Keidena (17 gadi, Valmieras Viestura vidusskola), Linda Konošķe (18 gadi, Bauskas Valsts ģimnāzija).

3. grupas dalībniekiem būs iespēja publicēties mēnešrakstā „Konteksts”, saņemt brīnišķīgas grāmatas no konkursa atbalstītājiem, kā arī no Latvijas Rakstnieku savienības plānots vēl viens pārsteigums 2. un 3. grupas laureātiem, taču to pagaidām neatklāsim, jo pasākuma norise būs septembrī, taču šobrīd viss atkarīgs no pandēmijas situācijas valstī un ierobežojumiem tās dēļ. Septembra sākumā noteikti sazināsimies vēlreiz!

3. grupas laureāti: (19 līdz 21 gada vecumam)

Dzeja: Rinalds Einiks („Aicinājuma tekstu lasījumu Nr. 5 laureāts, 20 gadi, LU) un Oskars Otomers („Aicinājuma tekstu lasījumu” Nr. 5 laureāts, 21 gads, LU)

Proza: Paula Kukle (20 gadi, Rīgas Stradiņa Universitāte)

“Aicinājumu” un (IZ)aicinājumu” papildinās arī Valka bērnu un jauniešu literārā konkursa „Doma izgaismo vārdu“ uzvarētāji.

Konkursa Aicinājums atbalstītāji: grāmatu apgādi „Dienas Grāmata”, „Jānis Roze”, „Lauku Avīze”, „Mansards”, „Neputns”, „Pētergailis” “Jumava”, „Liels un Mazs” un „Zvaigzne ABC”. Konkursa Aicinājums informatīvie atbalstītāji: laikraksta “Latvijas Avīze” pielikums “Kultūrzīmes”, mēnešraksts „Konteksts”, LiepU Kurzemes humanitārais institūts, portāli valka.lv un ziemellatvija.lv .

Līdzīgas ziņas