Rezidences Dubultu Rakstnieku namā

Pateicoties VKKF piešķīrumam mērķprogrammas kultūrELPA ietvaros, Latvijas Rakstnieku savienība izsludina pieteikšanos uz 25 radošajām rezidencēm Dubultu Rakstnieku namā. Rezidences ilgums 1 mēnesis, tiek maksāta dienas nauda 248 eiro mēnesī. Aktīvais rezidenču periods: 1. jūnijs – 31. novembris.  

Ņemot vērā pandēmijas situāciju, pieteikuma vēstuli, kurā īsi aprakstīts rezidences mērķis un radošā iecere, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi arnojundze@gmail.com.  Pieteikumi tiks izskatīti vēstuļu iesūtīšanas kārtībā. Ja pieteikumu būs vairāk nekā rezidenču, rezidenti tiks izvēlēti konkursa kārtībā. Rezidenti piedalās «Balkona lasījumu» programmā ar nelielu iepriekš nepublicēta darba lasījumu, kas tiek ierakstīts video un izvietots LRS mājaslapā/facebook kontā.

Rezidenču programmā aicināti piedalīties jaunradāmu dzejas un prozas darbu autori, tulkotāji, atdzejotāji, literatūras pētnieki un kritiķi. Saskaņā ar VKKF literatūras nozares nolikumu rezidences nevar tikt piešķirtas dramatisku darbu radīšanai, kā arī autoriem, kas nav nokārtojuši savas saistības ar VKKF un LRS.       

Līdzīgas ziņas