Izdota Vlada Brazjūna “Atmiņas pārliešana”

Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu klajā nākusi 2017. gada Baltijas Asamblejas balvas literatūrā laureāta lietuviešu dzejnieka Vlada Brazjūna (Vladas Braziūnas) dzejas izlase «Atmiņas pārliešana». Grāmata izdota sērijas «Jaunā klasika» ietvaros, kurā tiek publicēti Baltijas Asamblejas balvas literatūrā laureātu darbu tulkojumi.

Grāmatas sagatavošanā tās redaktors, koncepta autors un atdzejotājs Jānis Elsbergs iesaistīja virkni tulkotāju: Indru Brūveri-Darulieni, Emiju Grigorjevu, Daigu Lapāni. Izdevumā izmantoti arī klasiķu Knuta Skujenieka un Pētera Brūvera atdzejojumi. Tekstu gala redakciju veikuši Ingmāra Balode un Jānis Elsbergs, korektore Māra Rūmniece. Grāmatas un arī visas sērijas dizainu veidojis mākslinieks Aleksejs Muraško.

Baltijas Asamblejas balvas literatūrā piešķiršanas formulējumā nav norādīts konkrēts Vlada Brazjūna dzeju krājums. Tajā teikts:  «Par dzejas atklājumiem, kas veikti, iedziļinoties baltu pasaules skatījumā un lietuviešu, latviešu un citu valodu lingvistiskajā mantojumā, kā arī par tulkojumiem no latviešu un citām valodām un izciliem starptautiskiem mūsdienu dzejas projektiem.» Šā iemesla dēļ latviešu valodā veidota autora daiļradi aptveroša dzejas izlase, kas iespēju robežās atklāj Vlada Brazjūna dzejas daudzveidību. 

Kā izlases ievadā raksta Jānis Elsbergs: «Varētu likties – Vlads Brazjūns eksistē visur kur, tikai ne uz šīs grēcīgās zemes. Ievada sākumā citētā dzejoļa noslēgumā bilsts: «no pasaules esmu ne šīs»… Bet turpat seko viegli ironisks piesitiens: «kā zeme nest mani drīkst»? Patiesībā šī dzeja elpot elpo dzīvās Lietuvas, arī Latvijas, dabas un taustāmās kultūras faktūrā (paretam pat ar naturāliem un sarkastiskiem piesitieniem), tāpat mīlestības lirikā, brīžiem ļoti intīmā un konkrētā. Vēsts, kuru sajūtu no Vlada Brazjūna dzejas: ka viss ir dzīvs – gan realitātē, gan mītos, debesīs un zem zemes, un tepat – i zāles stiebrā, i kapsētas krustā. Ka tā ir viena dzīvība – ar mājvietu valodā.»

Biedrības «Latvijas Rakstnieku savienība»  2021. gada nogalē izdotā «Atmiņas pārliešana» ir jau ceturtā sērijas «Jaunā klasika» grāmata. 2020. gadā tajā iznāca Jāna Tetes «Tilts», Enes Mihkelsones «Tornis», Marcēlija Martinaiša «K. B. aizdomās turamais un citi dzejoļi». Grāmatas ir nopērkamas Latvijas lielākajās grāmatnīcās un pieejamas bibliotēkās. Paredzēts, ka 2022. gadā vienotā dizainā veidotajai sērijai pievienosies trīs prozas grāmatas – Jāna Kaplinska, Lēlo Tungalas un Donalda Kajoka godalgotie teksti. Arī Lietuvā, kur norisinās analogas sērijas izdošanas darbi, tiks izmantots mākslinieka Alekseja Muraško veidotais sērijas dizains – tas ļauj vienotā formātā izdot gan prozas, gan dzejas tekstus, jo viena no Baltijas Asamblejas balvas literatūrā raksturīgajām īpatnībām ir tā, ka šī balva tiek pasniegta gan dzejniekiem, gan prozas autoriem.  Lietuvā, tāpat arī Igaunijā, sēriju izdod attiecīgo valstu rakstnieku savienības. Paredzams, ka Lietuvā pirmās grāmatas varētu parādīties 2022. gada nogalē.

Līdzīgas ziņas