Piejūras pilsētu literārā akadēmija saņem Liepājas Kultūras balvu

Piejūras pilsētu literārā akadēmija saņem Liepājas Kultūras balvu

Piejūras pilsētu literārās akadēmijas ieguldījums latviešu literārajā jaunradē ticis atzinīgi novērtēts, un akadēmija saņēmusi Liepājas Kultūras gada balvu par iedzīvotājiem Latvijā un tautiešiem Eiropā organizētajām radošajām aktivitātēm tiešsaistes tikšanos veidā.

23. februārī svinīgā ceremonijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” tika pasniegtas “Liepājas Kultūras balvas ‘22” un cildināti tie liepājnieki un Liepājas skartie, kuri devuši ieguldījumu pilsētas attīstībā, kultūras piedāvājuma daudzveidošanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) Liepājas nodaļas paspārnē esošā Piejūras pilsētu literārā akadēmija (PPLA) saņēma balvu “par tiešsaistes lekcijām, praktikumiem un pieredzes stāstiem iedzīvotājiem Latvijā un tautiešiem Eiropā, par publikācijām laikrakstos, izdotajām grāmatām un aktīvu dalību kultūras pasākumos”. 2022. gads akadēmijai bija tiešām notikumiem bagāts – tika novadītas 18 tiešsaistes lekcijas, praktikumi un tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un citiem jomas profesionāļiem; vairāki PPLA dalībnieki tika pie publikācijām laikrakstos un portālos, daži sagaidīja savu pirmo grāmatu, bet citam iznāca jau ceturtā, savukārt vēl dažu dalībnieku darbi tika iekļauti dažādos dzejas un prozas kopkrājumos. Aktīvi PPLA dalībnieki bija arī dažādos kultūras pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs: prozas un dzejas lasījumos, Dzejas dienās, Lāčplēša dārza svētkos Karostā, pasākumā “Dzeja un māksla” Rēzeknē, kā arī Skodas pilsētas svētkos Lietuvā un daudz kur citur.

“Esam pamanīti un novērtēti!” gandarīta ir LRS Liepājas nodaļas un PPLA vadītāja Linda Zulmane. Viņa zina teikt, ka Kultūras balvai akadēmija tikusi izvirzīta arī citus gadus. “Konkurentu uz balvu vienmēr ir daudz, tāpēc priecājamies par šo atzinību vēl vairāk.” L. Zulmane un PPLA dalībnieki pateicas Rakstnieku savienībai, Liepājas Kultūras pārvaldei un nodibinājumam “Via Cultura”, bez kuru finansiāla atbalsta akadēmijas aktivitātes nevarētu notikt, kā arī priecājas, ka projekta aptvertais ģeogrāfiskais areāls ir tik plašs – dalībnieki pārstāv ne tikai piejūras pilsētas Kurzemē, bet tiešsaiste devusi iespēju nodarbībās piedalīties arī iedzīvotājiem no citiem Latvijas novadiem un jau trešo gadu akadēmijā aktīvi iesaistās arī tautieši no Norvēģijas, Vācijas, Šveices un Lielbritānijas. “Jūtam, ka esam vajadzīgi. Prieks, ka mūsu nodarbības ir tās, kas ļauj sajust kopību, veicina radošo spēku un iedvesmo ņemt atkal pildspalvu rokās. Rakstīšana, starp citu, ir lieliska pašterapija,” atzīst L. Zulmane un aicina jebkuru pievienoties PPLA radošajam pulkam.

Ja interesē šāda veida aktivitātes, jāraksta uz e-pastu: gunita.skroderena@gmail.com, un tad tiks izsūtīta jaunākā informācija par gaidāmajām PPLA nodarbībām un pasākumiem. Jāpiebilst, ka visu nodarbību apmeklējums ir brīvprātīgs un bez maksas. Visām PPLA aktivitātēm var sekot arī kontā “Piejūras pilsētu literārā akadēmija” portālos “Facebook”, “Draugiem”, “Twitter” un nu arī “Instagram”.

Līdzīgas ziņas

Bez kategorijas Priecīgas Lieldienas! Publicēts: 29. March, 2024
Bez kategorijas Sveicam 18. novembrī! Publicēts: 18. November, 2023