Izsludināts Siguldas novada radošās rezidences konkurss

Siguldas novada Kultūras centrs trešo gadu pēc kārtas izsludina Siguldas novada radošās rezidences konkursu. Tajā ar kopīgu projektu aicināti pieteikties literāru tekstu autori un ilustratori. Rezidence paredzēta 12 dienu radošam darbam, pieteikšanās termiņš – 30. jūlijs.

Siguldas rezidenču programmas uzmanības centrā ir darbs radošajās komandās. Sadarbībā ar platformu “Latvian Literature” reizi gadā rezidence uzņem tekstu autorus un tulkotājus, savukārt atklātais konkurss pieteikties aicina – tekstu autorus un ilustratorus. Kopš 2021. gada rezidencē viesojušies apvienība “Orbīta”, dzejnieks Krišjānis Zeļģis, rakstnieks Andris Kalnozols, bērnu grāmatu autore Evija Gulbe, ilustratore Linda Lošina, tulkotāji Raiens van Vinkls (Ryan van Winkle) un Emīlija Jarnutovska (Emilia Jarnutowska), rakstniece Ieva Melgalve un mākslinieks Andrejs Brīvulis.

Rezidence nodrošina: dzīves un darba vietu Siguldas pilsētā diviem cilvēkiem 12 dienu radošajam darbam, kā arī radošo stipendiju 250 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas) katram rezidentam.

Rezidences noteikums: konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties skolu literatūras programmā, kas paredz novadīt radošo nodarbību novada izglītības iestādē š. g. 4. oktobrī.

Pieteikums rezidencei sastāv no:

Pieteikumus līdz 2024. gada 30. jūlijam aicinām iesniegt:

  • elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kultura@sigulda.lv, ar norādi “Siguldas novada radošā rezidence”;
  • pa pastu vai personīgi Siguldas novada Kultūras centrā, Pils ielā 10, Siguldā. Pieteikumam jābūt aizlīmētā aploksnē ar norādi “Siguldas novada radošā rezidence”.

Iesniegtos pieteikumus izskatīs Siguldas novada Kultūras centra izveidota komisija. Par rezultātiem pieteicēji tiks informēti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Siguldas novada radošās rezidences nolikums pieejams šeit.

Siguldas novada radošā rezidence ir viena no Siguldas novada pašvaldības iniciatīvām ceļā uz lielāku mērķi – literatūra un lasītveicināšana kā viena no novada prioritātēm.

Jautājumus adresēt Siguldas novada Kultūras centra literatūras projektu vadītājai Sandrai Martai Grudulei: sandra.marta.grudule@sigulda.lv.

Atbalsta Siguldas novada pašvaldība

Līdzīgas ziņas