Darbu sāk Dzejas dienu padome

Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) informē, ka sākusi darboties Dzejas dienu padome. Tā izveidota, ņemot vērā Eiropas literatūras festivālu rīkošanas praksi, ar mērķi veidot Dzejas dienas par starptautiskas nozīmes dzejas festivālu.

Dzejas dienu padomes pārziņā būs stratēģiskie un organizatoriskie jautājumi. Iecerēts, ka turpmāk ik gadu festivāla viesu izvēle notiks, fokusējoties uz kādu konkrētu valstu vai valodu grupu autoriem. Tas nepieciešams, lai atbalstītu mērķtiecīgu Latvijas un ārvalstu dzejnieku un atdzejotāju sadarbību. Perspektīvā festivāla profesionālajā programmā tiks iekļautas arī atdzejas meistardarbnīcas. Šogad, valsts simtgadē, festivālā viesosies Igaunijas un Lietuvas dzejnieki.

Apzinoties, ka profesionālais festivāls «Dzejas dienas» izaudzis no plašās Dzejas dienu kustības, LRS apņemas arī turpmāk saglabāt tradīciju un informatīvi atbalstīt Latvijas novados notiekošos Dzejas dienu pasākumus.  Īpašs aicinājums Dzejas dienu laikā notiekošo literāro pasākumu rīkotājiem Rīgā un reģionos: ziņas par pasākumiem un citu informāciju lūdzam sūtīt pa e-pastu dzejasdienaslrs@gmail.com līdz  10. augustam.

Dzejas dienu padomē darbojas dzejnieki LRS biedri Ingmāra Balode, Ērika Bērziņa un Aivars Eipurs. LRS valdi pārstāv laikraksta «konTEKSTS» galvenā redaktore Sandra Ratniece un LRS priekšsēdētājs Arno Jundze. Festivāla projekta vadītāja ir Jeļena Budanceva.