Projekti

 

“Literārā Akadēmija”

 

“Literārā Akadēmija” ir Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra un Latvijas Rakstnieku savienības kopīgi veidota kultūrizglītības programma, kas realizē ar rakstnieku profesionālās meistarības celšanu saistītus projektus.

Programmas mērķi ir:

  1. atrast un sagatavot jaunus autorus literāram darbam;
  2. celt latviešu oriģinālliteratūras konkurētspēju Latvijas un pasaules literatūras tirgū;
  3. nodrošināt regulārus radošos kontaktus starp visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošiem autoriem.

Programmas darbības pamatvirzieni ir:

  1. autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos;
  2. literāru talantu atlases konkursu organizēšana;
  3. literāru semināru un meistardarbnīcu rīkošana;
  4. jauno autoru pirmo uzstāšanos un pirmo publikāciju producēšana.

Vairāk informācijas: www.rakstu.lv

Ronalds Briedis, programmas “Literārā Akadēmija” vadītājs ronalds.briedis@inbox.lv, t: 26774517

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

kmlogo2

 

Literārās konsultācijas

Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstniekiem Aivara Eipura (dzeja un proza) un Laura Gundara (dramaturģija). Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv (Aivaram Eipuram) vai 02@laurisgundars.lv (Laurim Gundaram) vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358 (Aivars Eipurs), 29541099 (Lauris Gundars). Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultanti nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


 

 

Dzejas dienas

 

 

 

Latvijas Rakstnieku savienība jau kopš Raiņa 100-gades svinībām 1965. gadā rīko ikgadējās Dzejas dienas. Tas ir valstiski nozīmīgs pasākums, kas kļuvis par vienu no būtiskākajām Latvijas kultūras dzīves vizītkartēm, tiecoties veicināt ne vien vecākās paaudzes, bet arī jaunatnes interesi par garīgām vērtībām, kā arī nodrošināt profesionālos kontaktus starp Latvijas un ārvalstu dzejniekiem.

“Dzejas dienas” šodien ir viena no stabilākajām un ilglaicīgākajām kultūras dzīves tradīcijām, valsts lielākie un svarīgākie dzejas svētki. Ik gadu tie tiek rīkoti septembrī, latviešu dzejas simbola Raiņa dzimšanas un nāves mēnesī, tādējādi tie simboliski ir kļuvuši par ražas svētkiem dzejniekiem, par atskaites punktu gada laikā padarītajam. Projekta galvenie mērķi ir veicināt sabiedrības interesi par dzeju, radīt iespēju dzejas lasītājiem tikties ar saviem autoriem, aktivizēt pašu dzejnieku radošo darbību, veicināt profesionālu kontaktu rašanos un pieredzes apmaiņu starp pašmāju un cittautu dzejniekiem.

Vairāk informācijas: www.dzejasdienas.lv

 

 

Latvijas Literatūras gada balva

 

 

 

2001. gadā Latvijas Rakstnieku savienība aizsāka tradīciju piešķirt Latvijas Literatūras gada balvu, kas uzskatāma par godpilnāko balvu latviešu literatūrā. Latvijas Literatūras gada balva sniedz regulāru novērtējumu norisēm latviešu literatūrā. Šis pasākums ir atskaites punkts gada laikā izdotajai literatūrai, vērtējot to pēc saturiskām kvalitātēm, tā kalpojot par lielisku motivāciju darba turpināšanai autoriem un izdevējiem, informējot sabiedrību par vērtīgākajiem latviešu literatūras gada ieguvumiem.

Ik gadu izdevniecības, sabiedriskās organizācijas u.c. juridiskas personas tiek aicinātas iesniegt pieteikumus Latvijas Literatūras gada balvas nominācijām. Kopš 2009. gada gada balvu kopīgi rīkoja Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Literatūras centrs un Ventspils Rakstnieku un tulkotāju māja. Kopš 2016. gada Latvijas Rakstnieku savienība to dara sadarbībā ar Ventspils Rakstnieku un tulkotāju māju. Projekta galvenie mērķi ir apzināt gada laikā izdotos oriģinālliteratūras darbus un jauniznākušos tulkojumus, izvērtēt un godalgot vērtīgākos darbus, godināt literātus un tulkotājus, kuri savu radošo mūžu veltījuši latviešu literatūrai un tulkošanai, pēc iespējas plašāku sabiedrības loku informēt par projektu un visplašākajā nozīmē – celt rakstniecības prestižu sabiedrībā.

Vairāk informācijas: www.laligaba.lv