Egīls Venters

Biogrāfija

Egīls Venters dzimis 1964. gada 22. aprīlī Rīgā. Mācījies  Rīgas 49. vidusskolā (1971–1982), absolvējis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (2015). Bijis līdzstrādnieks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā (1984–1990), žurnāla “Grāmata” redaktors (1990–1992), bijis LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra vadītājas vietnieks (1992–1998), žurnāla “Karogs” literatūras nodaļas vadītājs (1998–2000), laikraksta “Literatūra un Māksla Latvijā” teātra un kino nodaļas vadītājs (2000–2002), LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra preses sekretārs (2003–2009). Kopš 2009. gada Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorants, zinātniskā grāda pretendents.

Egīls Venters – prozaiķis. Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 2005. gada.

Daiļrade

Pirmā publikācija – raksts par Tenesija Viljamsa daiļradi “Amerikāņu traģēdija” žurnālā “Grāmata” 1990., Nr. 9. Kopš 1990. gada Egīls Venters publicējas dažādos Latvijas preses izdevumos (“Diena”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Literatūra un Māksla Latvijā”, “Karogs”, “Domuzīme”, “konTEKSTS” u. c.). Beidzamajā grāmatā – stāstu krājumā (izlasē) “Poseidona galva” – ievietoti astoņi īsprozas darbi, kas sarakstīti laikā no 1987. līdz pat 2017. gadam, bet tie sakārtoti atpakaļejošā laika secībā. Raksturojot šo krājumu, jāsecina, ka galvenais šī krājuma kodols ir laiks. Egīls Venters latviešu literatūrā diemžēl vēl nav līdz galam novērtēts un izprasts autors, viņš prozā ir savrupnieks – sava ceļa gājējs gan eksperimentu (prozas žanru ziņā), gan radošā rokraksta kontekstā. Autors balansē starp reālo un sirreālo, viņa proza ir daudzslāņaina. Egīls Venters ir paradoksu un intertekstualitāšu meistars, viņa  prozu var  raksturot kā autora rotaļāšanos ar cilvēciskām vājībām un intelektu.

Apbalvojumi

Dzintara Soduma balva par romānu “Mainīgā intervence” (2013)

Bibliogrāfija

Proza

“Poseidona galva” (2017)

“Atlantīda, kāda tā ir” (2015)

“Mainīgā intervence” (2012)

“Zemeslēkts” (esejas, 2010)

“Radio Luxembourg” (2007)

“Āgenskalns” (2004)

“Melanholijas skaidrojošā vārdnīca”

“Melnā sērija” (1992)

Luga

“Pelnu lietus” (1994)

Egīls Venters

Līdzīgas ziņas