Jānis Einfelds

Biogrāfija

Jānis Einfelds dzimis 1967. gada 27. martā Rīgā. Mācījies Rīgas 46. profesionāli tehniskajā vidusskolā kuģu elektromontiera specialitātē, strādājis rūpnīcā. Dienējis padomju armijā (1985–1986) VDR teritorijā.

Jānis Einfelds – latviešu rakstnieks. Komponistes Maijas Einfeldes dēls. Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 1996. gada.

Daiļrade

Jāņa Einfelda pirmā publikācija – pasaka “Īsās ziemas kauja” laikrakstā “Pionieris” (1988. 22.IV).  Publicējis ap 80 stāstu.  Romāns “Cūku grāmata” (1996, godalgots R. Gerkena un žurnāla “Karogs” romānu konkursā 1994. gadā). Scenārija autors kinonovelei “Tristans un Izolde” triju Baltijas valstu kopfilmā “Trīs stāsti par…” (1999). Jāņa Einfelda prozai raksturīgs sirreāls pasaules skatījums, nereti ar naturālistiski atspoguļotām epizodēm, kas mijas ar fantastiku, pasakas elementiem, kultūrtēliem, intertekstualitāti un trauslu līdzpārdzīvojumu. Jāņa Einfelda poētiskās valodas sastāvdaļa ir slengs.  Jāņa Einfelda radošais rokraksts īpatnējās stilistikas dēļ radījis pat īpašu terminu “einfeldismi”, ar to domājot īpašo tēlainības principu.

Apbalvojumi

Latvijas Literatūras gada balva piešķirta par  prozas darbu “Neļaudis” (2006)

Raimonda Gerkena un žurnāla “Karogs” godalga par romānu “Cūku grāmata” (1994, publ. 1996)

Klāva Elsberga literārā prēmija prozā piešķirta par īsprozas publikācijām periodikā
(1991)

Bibliogrāfija

Proza

Mēness bērns (īsproza, 1995)

Cūku grāmata (romāns, 1996)

Veči (romāns, 1999)

Pornogrāfisko bildīšu tirgotājs (stāsti un noveles, 2001)

Neļaudis (stāsti, 2005)

Palaidnis (romāns, 2007)

Meļu dzīres (pasakas, 2009)

Rīga (romānu triloģija, 2015)

Dunduri un dēmoni (stāsti,  2017)

Armagedona cikls (romāns, 2019)

Jānis Einfelds

Līdzīgas ziņas