Jānis Vādons

Biogrāfija

Jānis Vādons dzimis 1979. gada 4. februārī Kuldīgā. Beidzis Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskolu (1986–1997), absolvējis Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju nodaļu angļu-latviešu-krievu valodu specializācijā (1997–2001), ieguvis maģistra grādu Ventspils Augstskolas Vadībzinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā (2001–2003), studējis doktorantūras studiju programmā “Valodniecība” Ventspils Augstskolā un Liepājas Universitātē (2009–2014), ieguvis filoloģijas doktora grādu (2017). Bijis līgumdarbs par tulkošanu ar “Swedbank” (2001–2003), strādājis par tulkotāju Valsts kancelejā (2002–2009), bijis Terminoloģijas komisijas Juridiskās terminoloģijas apakškomisijas loceklis (2004–2009), ES terminoloģijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs (2007–2009), strādājis par analītiķi-tulkotāju Satversmes aizsardzības birojā (2010–2012). Kopš 2013. gada  tulkošanas studiju fakultātes docents Ventspils Augstskolā, kā arī kopš 2015. gada literatūras un publicistikas žurnāla “Domuzīme” literatūras nodaļas redaktors.

Jānis Vādons (īst. V. Jānis Veckrācis) – latviešu dzejnieks, kritiķis, tulkotājs, valodnieks, publicists,  žurnāla “Domuzīme” literatūras nodaļas redaktors. Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 2016. gada.

Daiļrade

Pirmās publikācijas – dzejas kopa “Fatamorgāna” grāmatā “Literārās akadēmijas meistardarbnīcas 2005” un dzejas kopa “Vārdi ir gudri” laikrakstā “Kultūras Forums” (Nr. 13, 2007). Piedalījies Latvijas Rakstnieku savienības Jauno autoru seminārā (2002, recenzenti – M. Salējs, P. Brūveris). Pabeigta LRS un LU Filoloģijas fakultātes organizētā “Literārā Akadēmija” un dzejas meistardarbnīca A. Aizpurietes vadībā. Debijas dzejas krājums “Virve” (2011) tika nominēts Literatūras gada balvai nominācijā “Spilgtākā debija”. Publikācijas daudzos preses izdevumos (“Kultūras Forums”, “Karogs”, “Jaunā Gaita”, “Latvju Teksti” u. c.). Publicistiski raksti laikraksta “Kultūras Diena” (KDi) tīmekļa vietnes sadaļā “KD skats”.

 

Apbalvojumi

Ventspils domes un Ventspils Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas Izcilības stipendijas laureāts (2012.)

 

Bibliogrāfija

Dzeja

Klusuma forma (2019)

 

Pagaidām iesāpas elpa (2014)

 

Virve (2011)

 

Tulkojumi

Josifa Brodska eseja “Paklanīties ēnai”, kā arī dzejoļi no cikla “Vārdu šķira” (2016)

J. Brodska dzejas izlase (2009)

Jānis Vādons

Līdzīgas ziņas