Kārlis Vērdiņš

Kārlis Vērdiņš dzimis 1979. gada 28. jūlijā Rīgā. Dzimis pedagogu ģimenē. 1997. gadā absolvējis Jelgavas 4. vidusskolu. Studējis Latvijas Kultūras akadēmijā, iegūstot bakalaura un maģistra grādu (1998–2004). Savukārt 2009. gadā ieguvis filoloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē, aizstāvot promocijas darbu Latviešu dzejproza 20. gadsimtā. Šis pētnieciskais darbs vēlāk pārtop monogrāfijā Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture (2011). Kopš 2016. gada studē salīdzināmās literatūras studijas Vašingtona Universitāte Sentluisā, ASV. Strādājis Valērija Belokoņa izdevniecībā (1997–1999), laikraksta Zemgales Ziņas redakcijā, Latvijas enciklopēdijas redakcijā. Bijis žurnālu Luna un Latvju Teksti redaktors. Kopš 2007. gada ir pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Kārlis Vērdiņš – dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks. Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 2003. gada. Viens no nozīmīgākajiem un pazīstamākajiem savas paaudzes dzejniekiem. Aktīvi iesaistās latviešu literatūras procesos. Vairāku nozīmīgu literāru apbalvojumu ieguvējs, Latvijas Literatūras gada balvas vairākkārtējs laureāts. Aktīvi sakārto un rediģē dzejas krājumus. Dzeja tulkota vairākās pasaules valodās. Sadarbojies ar latviešu mūziķiem, rakstot libretus un dziesmu tekstus.

Daiļrade

Kārļa Vērdiņa pirmā publikācija – dzejolis Tīņu stils – publicēts laikrakstā Rīgas Balss (31.07.1997.). Dzejas debijas krājums Ledlauži klajā laists 2001. gadā. Izdoti vēl vairāki dzejas krājumi: Biezpiens ar krējumu (2004), Es (2008), Mēs (kopotā dzeja, 2012), Pieaugušie (2015). Ja salīdzina dzejnieka radošo procesu kopumā, dzejoļu krājums Pieaugušie ir visdinamiskākais, viseksistenciālākais un arī visdekadentiskākais no visiem iepriekšminētajiem krājumiem. Tas vairs nešokē ar citādību kā pirmās divas grāmatas, tam vairs nav vajadzība apliecināt dzejnieka doktora disertācijā izpētīto dzejprozas teoriju praksē, un tajā jau no pirmajām lappusēm veras pretī atpazīstamais dzejnieka poētiskais rokraksts – ironiski patiesi smeldzīgi gaišais pasaules redzējums. Pārsteidz krājumā dominējošā provokatīvā, mums – pieaugušajiem – tik ierastā dionīsiskā pasaule, kas kontrastē ar apollonisko bērna uztveri. Pieaugušo pasaulē ikdienība nepārtraukti ietērpta eksistenciālos jautājumos, uz kuriem tiek meklētas, pazaudētas, atrastas un neatrastas atbildes, pārkāpti un arī nepārkāpti dažādi sliekšņi: dzīve – nāve, pareizais – nepareizais, mīlestība – naids un paaudžu nepārtrauktais cikliskais ritējums. Vienmēr simpātiskas un precīzas ir Kārļa Vērdiņa rotaļas ar intertekstualitāti. Krājumā pavīd skumjas, kas slēptas zem dzejniekam raksturīgās ironijas un asprātības maskas. Bet krājumā kopumā par skumju aizsegu kalpo dzejnieka poētiskā rokraksta īpašā iezīme – izteiksmes viegluma piepildītā dzejas tonalitāte.
Kārlis Vērdiņš Raksta dzeju arī bērniem: Burtiņu zupa (2007), Tētis (2016) un Dilles tante (poēma, 2018), un dzejnieks pierāda, ka spēj gan mazliet provocēt (līdzīgi kā dzejā pieaugušajiem), gan saistoši un sirsnīgi, asprātīgi un rotaļīgi komunicēt ar jaunāku lasītāju auditoriju.
Atdzejojis Eiropas un Amerikas 19. un 20. gadsimta dzeju (Emilija Dikinsone, T. S. Eliots), kā arī Josifa Brodska, Ļeva Rubinšteina un citu krievu dzejnieku darbus, arī Semjona Haņina un citu Latvijas krievu dzejnieku dzeju.

Dzeja
Ledlauži (2001)
Biezpiens ar krējumu (2004)
Es (2008)
Mēs (kopotā dzeja, 2012)
Pieaugušie (2015)


Dzeja bērniem

Burtiņu zupa (Otto Zitmaņa ilustrācijas, 2007)
Tētis (Reiņa Pētersona ilustrācijas, 2016)
Dilles tante (poēma, Rebekas Lukošus ilustrācijas, 2018)


Literāro darbu tulkojumi citās valodās

Титры (Titri, Argo-Risk/Kolonna), bilingvāls izdevums latviešu un krievu valodā, atdzejojis Aleksandrs Zapoļs u.c. (2003)
Niosłem ci kanapeczkę (Vedu tev siermaizīti, Biuro Literacke), poļu valodā, atdzejojis Jaceks Denels (Jacek Dehnel) (2009)
Ja (Es, Dauphin), čehu valodā, atdzejojis Pāvels Štolls (Pavel Štoll) (2013)
Come to Me (Arc), angļu valodā, atdzejojusi Ieva Lešinska (2015)
Papás (Tētis, Esdrújula Ediciones), spāņu valodā, atdzejojis Lorenss Šimels (Lawrence Schimmel) (2017)
Adam Panker (Ādams Panks, Škuc), slovēņu valodā, atdzejojis Klemens Pisks (Klemen Pisk) (2018)

Literāro darbu tulkojumi kopkrājumos

Centrālās un Austrumeiropas jauno dzejnieku antoloģija A Fine Line (Arc) (2004)
За нас (Par mums, Orbīta), latviešu un krievu valodā, atdzejojis Aleksandrs Zapoļs (2009)
Six Latvian Poets (Seši latviešu dzejnieki, Arc), angļu valodā, atdzejojusi Ieva Lešinska (2011)

Junge Dichtung aus Lettland (Jauna dzeja no Latvijas, hochroth), vācu valodā, atdzejojis Kristaps Grasis (2013)

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

Atdzejojumi no angļu valodas
T. S. Eliots (T. S. Eliot). Tukšie ļaudis (periodikā, 2000)
Viljams Šekspīrs (William Shakespeare). Soneti (Neputns, līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors, 2007)
Oskara Vailda (Oscar Wilde) dzejproza (periodikā, 2009)
Volts Vitmens (Walter Whitman). Zāles stiebri (Neputns, līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors, 2011)
Čārlzs Simičs (Charles Simic). Nav gala pasaulei (Dienas Grāmata, arī pēcvārda autors, 2013)
Viljams Batlers Jeitss (William Butler Yeats). Baltie putni (Neputns, līdzautors, arī sastādītājs un priekšvārda autors, 2015)
Emīlija Dikinsone (Emily Dickinson). Āboliņš un bite (Neputns, arī sastādītājs un priekšvārda autors, 2017)

Atdzejojumi no krievu valodas
Semjons Haņins (Семен Ханин). Tikko (Orbīta, līdzautors, 2003)
Josifs Brodskis (Ио́сиф Бро́дский). Dzejas izlase (Neputns, līdzautors, 2009)
Ļeva Rubinšteina (Лев Рубинштейн) dzejoļi (periodikā, 2012)
Semjons Haņins. Peldus (Orbīta, līdzautors, 2013)
Artūrs Punte. Artūra Puntes poētiskie veltījumi (Orbīta, līdzautors, 2013)
Semjons Haņins. Bet ne ar to/ Но не тем (līdzautors, arī sastādītājs un ievadvārdu autors, 2017)
Mihails Kuzmins (Михаи́л Кузми́н). Tīkli / Сети (Neputns, kopā ar Eināru Pelšu, 2019)
Atdzejojums no čehu valodas
Konstantins Bībls (Konstantin Biebl). Jaunais Ikars (kopā ar Aigu Veckalni, 2006)
Atdzejojums no vācu valodas
Georgs Trākls (Georg Trakl). Sebastiāns sapnī (līdzautors, arī sastādītājs un pēcvārda autors, 2006)

Tulkojumi no angļu valodas

Terijs Īgltons (Terry Eagleton). Marksisms un literatūras kritika (1/4 Satori, 2008)
Dž. T. LīRojs (JT LeRoy). Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu (2006)

Kārlis Vērdiņš

Līdzīgas ziņas