Ruta Štelmahere

Ruta Štelmahere dzimusi 1965. gada 11. janvārī Jelgavā. Beigusi Jelgavas 2. vidusskolu. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūru Vizuālās mākslas apakšnozarē, A. Naumova un K. Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu (2001). No 1985. līdz 1988. gadam strādājusi par mākslinieci noformētāju LLA Vecauce. Kopš 1988. gada dzīvo un strādā Jēkabpilī. No 1988. līdz 1993. gadam Ruta Štelmahere bija pulciņu vadītāja Jēkabpils Skolēnu interešu namā. Kopš 1993. gada strādā par pasniedzēju Jēkabpils mākslas skolā. Aktīvi piedalās izstādēs. 2002. gadā sāka vadīt mākslas studijas pieaugušajiem Slieksnis Jēkabpilī, no 2009. līdz 2012. gadam bija Jēkabpils Radošās apvienības Literāts vadītāja, bet kopš 1999. gada ir Līvānu vasaras radošās nometnes Logs literārās darbnīcas vadītāja.

Ruta Štelmahere – dzejniece, māksliniece. Latvijas Rakstnieku savienības biedre kopš 2012. gada. Latvijas Literatūras gada balva nominācijā Labākais dzejas krājums par dzejas krājumu Krekls (2011).

Daiļrade
Dzejoļu publikācijas kopš 1983. gada. Publicējusies daudzos medijos (Padomju Jaunatne, Darba Balss, Brīvā Daugava, Jēkabpils Vēstis, Literatūra un Māksla Latvijā, Karogs, Kultūras Forums u. c.). Debijas krājums Ieskaties sēklai acīs izdots 1998. gadā. Par otru dzejoļu krājumu Klēpis (2011, autores ilustrācijas) dzejniece saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu par labāko dzejas krājumu. Trešā dzejas grāmata Krekls (2016) tika iekļauts Latvijas literatūras gada balvai nominēto krājumu vidū.
Māksliniece un dzejniece Ruta Štelmahere dzejā debitēja 1983. gadā, taču debijas krājums Ieskaties sēklai acīs tika izdots tikai 1998. gadā. Iespējams, ka tieši laiks un nesteidzīga dzejnieces pieredzes krāšana pilnveidojusi un padziļinājusi autores radošo rokrakstu. Dzejniecei raksturīga latviskā baltā pasaules izjūta, un šis nacionālo identitāti raksturojošais aspekts kulmināciju sasniedz krājumā Krekls. Dzejniece pārsteidz ar izstrādātu un dekoratīvu dzejoļu formu, kas, šķiet, ir nevis organiski, bet mākslīgi radīts (pozitīvā nozīmē) poētiskais paņēmiens. Redzes gleznas un gleznieciskums ir savdabs poētiskais paņēmiens autores tekstos, īpaši gaismas un krāsu daudzšķautņainā apspēle, kas papildināta ar laika un telpas attēlojuma sirreālām noskaņām.
20. gs. 20. gados latviešu folklorists, literatūrzinātnieks Pēteris Birkerts aizsāka runāt par vairāku mākslas veidu ietekmi, koeksistenci vienas personības daiļradē. Rutas Štelmaheres daiļrades piemērs pilnībā apliecina abu mākslas veidu simbiozi un viņas daiļradē kopumā atklāj literatūras un mākslas paņēmienu sintēzes pievilcību.

Latvijas Literatūras gada balva nominācijā Labākais dzejas krājums (2011)

Ieskaties sēklai acīs (1998)
Klēpis (2011)
Krekls (2016)

Ruta Štelmahere

Līdzīgas ziņas