Ukraiņu val.
Lina Melnika (1983) ir tulkotāja un žurnāliste no Ukrainas. Viņa ieguvusi maģistra grādu 2006.gadā valsts Pedagoģijas Universitātē. Kopš 2014.gada viņa ir Nacionālās Žurnālistu apvienības biedre. Ikdienā raksta tādiem žurnāliem, kā Ukraina Moloda (Jaunā Ukraina), Misto (Pilsēta), Kul’tura i zhyttia (Kultūra un dzīve), Ukrainian literature paper (Ukrainas literārā avīze) un Literary Ukraine (Literārā Ukraina).
Lina runā ukraiņu, angļu, itāļu, krievu, bulgāru un latviešu valodā. 2018.gadā viņa pabeidza četru mēnešu latviešu valodas apmācību kursu (A līmenis, 120 stundas), pēc kura viņa nolika valsts valodas eksāmenu. Tulkotāju interesē Latvijas vēsure un kurltūra, kā arī kultūras sakari starp Latviju un Ukrainu. Beidzamajos gados ar Latvijas vēstniecības Ukrainā atbalstu, viņa sagatavo informācijas par latviešu kultūras pasākumiem Ukrainā.
Viņa ir iztulkojusi Jāņa Akuratera darbu Degošā sala, un pašlaik tulko Noras Ikstenas romānu Mātes piens.

Lina Melnika (Lina Melnyk)