Franču val.
Alans Šorderets dzimis franciski runājošā ģimenē vāciskajā Šveices daļā. Alans ir studējis franču un itāļu literatūru un filozofiju Šveicē, Francijā un Itālijā. Doktora grādu ieguvis 2011.gadā Cīrihes Universitātē. Pašlaik strādā par pasniedzēju vairākās Šveices skolās un universitātēs. Ar latviešu literatūru iepazinās ar savas sievas Ilzes starpniecību, kura ir nodibinājusi pirmo latviešu valodas skolu Šveicē. Alans ir atdzejojis 60 Jāņa Rokpeļņa dzejoļus franču valodā, kas tika publicēti apgādā Grèges 2013.gadā.

Alans Šorderets (Alain Schorderet)