Valoda: vācu val.
Tulkojumu žanri: proza, dokumentālā proza, dzeja
Biogrāfija:
Andreass Jākels (1987) uzauga Maincā, Vācijā. Viņu vienmēr interesējušas citas valodas un īpaši uzrunājusi daba Baltijas jūras reģionā. Viņš ir studējis somu valodu, baltu filoloģiju un skandināvu studijas. Ieguvis maģistra grādu Gresivaldes Universitātē 2016.gadā. Studiju laikā dzīvojis arī Latvijā, Lietuvā un Somijā, kā arī ir apmeklējis FILI un CIMO literāro tulkotāju iesācēju kursus somu valodas apguvei Helsinkos. Viņš tulkojis vairākus Latvijas autorus, īpaši gatavojoties Leipcigas grāmatu mesei. Viņa tulkotie Ingas Ābeles un Agneses Rutkēvičas darbu fragmenti, kopā ar lietuviešu autoru darbu fragmentiem publicēti divās antoloģijās: Neue Nordische Novellen IV un Neue Nordische Novellen V.

Andreass Jākels (Andreas Jäkel)