Valoda: somu val.
Tulkojumu žanri: proza, īsie stāsti, esejas
Biogrāfija
Annika Suna ieguvusi bakalaura grādu latviešu valodā un kultūrā Helsinku Univeristātē, kur pašlaik studē maģistrantūrā. Līdz šim viņa ir tulkojusi dažādus rakstus, literatūras paraugfragmentus un subtitrus dokumentālajām filmām. Viņa ir arī līdzautore vairākām grāmatām par latviešu un somu saistību. Anna Suna visbiežāk tulko prozu un dokumentālo literatūru, taču labprāt pievēršas arī literatūrai bērniem un jauniešiem. Viņa tulko arī īsos stāstus, esejas, filozofiskus un sociālzinātniskus rakstus un subtitrus filmām. Pašlaik tulkotāja strādā pie Ata Klimoviča grāmatas Personiskā Latvija.

Annika Suna (Annika Suna)