Valoda: vācu val.
Tulkojumu žanri: proza, literature bērniem, informatīvie materiāli
Biogrāfija
Brita Ringere (1985) ir uzaugusi Vācijā, netālu no Brēmenes. Viņa ieguvusi bakalaura grādu Greifsvaldes universitātē Baltijas un Slāvu studijās. 2000. gadā viņa bija Madonā, un studiju apmaņas brauciena laikā viņu ieinteresējās par latviešu valodas apguvi. 2010. gadā Brita pārcēlās dzīvot uz Rīgu. Viņa ir strādājusi par vācu valodas skolotāju Berlitz valodu centrā, par skolotāju Rīgas starptautiskajā skolā, kā arī par bibliotekāri Gētes institūtā Rīgā. Kopš 2010.gada viņa aktīvi tulko. Viņa ir tulkojusi Liānas Langas un Artūra Maskata libretu operai “Valentīna”, dažādus rakstus Gētes institūta mājas lapai, kā arī vairākus latviešu autoru prozas fragmentus, kas paredzēta mazajiem lasītājiem, piemēram, Luīzes Pastores, Jura Zvirgzdiņa, Māras Cielēnas un Mairas Dobeles tekstus.

Brita Ringere (Britta Ringer)