Valoda: angļu val.
Tulkojumu žanri: proza, īsie stāsti, dzeja
Biogrāfija
Ieva Lešinska (1958) studējusi angļu filoloģiju Latvijas Universitātē. Laikā no 1978. līdz 1987.gadam tulkotāja dzīvoja un strādāja ASV, un studēja Ohaijo štata universitātē un Kolorado universitātē. 1987.gadā tulkotāja pārvācās uz Zviedriju, kur Stokholmas universitātē ieguva maģistra grādu Baltu filoloģijā. Pašlaik, Ieva Lešinska dzīvo Rīgā un strādā par tulkotāju un žurnālisti. Viņa ir atdzejojusi latviski tādus dzejniekus, kā Seamus Heaney, Robert Frost, D H Lawrence, Ezra Pound, Dylan Thomas, T S Eliot. Kā arī vairāki viņas latviešu autoru darbu tulkojumi publicēti periodikā un antoloģijās gan ASV, gan Lielbritānijā. Lielbritānijas izdevniecība Arc Publications2011.gadā izdevusi Latvijas dzejnieku antoloģiju “Six Latvian poets” un 2014.gadā Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājumu “Come to me” Ievas Lešinskas atdzejojumā. 2017.gadā Lielbritānijas apgāds Vagabond Voices laida klajā Ievas Lešinskas tulkoto Paula Bankovska romānu “18”.

Ieva Lešinska - Geibere