Valoda: čehu val.
Tulkojumu žanri: proza, īsie stāsti
Biogrāfija
Mihals Škrabals (1979) ir studējis Prāgas Kārļa Universitātes Mākslu fakultāti (specializācija: čehu un latviešu valodu specializācija), kuru viņš nesen veiksmīgi pabeidza, iegūstot doktora grādu valodas korpusa lingvistikā. Pašlaik viņš strādā kā pētnieks Čehijas Nacionālā Korpusa institūtā. No 2005. līdz 2017.gadam viņš strādāja kā redaktors literārajā žurnālā Tvar, kurā viņš publicēja dažus no viņa veiktajiem latviešu autoru (G. Ignats, I. Žolude, V. Jākobsons) īso stāstu tulkojumiem čehu valodā. Viņš tulkojis arī S.Kalnietes autobiogrāfisko grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos (2005) un P. Bankovska romānu Čeka, bumba & rokenrols (2008), kā arī G.Repšes un N.Ikstenas stāstus, kas publicēti latviešu sieviešu autoru antoloģijā Krajinou samoty (Caur vientulības ainavu, 2006).
Kopā ar Pāvelu Štolu un Jāni Krastiņu, viņs strādā pie Latviešu-čehu valodas vārdnīcas, kurai vajadzētu tikt izdotai tuvākajā nākotnē.

Mihals Škrabals (Michal Škrabal)