Valoda: angļu val.
Tulkojumu žanri: proza, īsie stāsti
Biogrāfija
Terēze Svilāne ieguvusi bakalaura grādu Mākslas zinātnē Londonas Universitātē, taču viņu vienmēr interesējušas valodas, tādēļ 2008.gadā viņa ieguva maģistra grādu tulkošanā un terminoloģijā Ventspils Augstskolā.
Terēzei ir vairāk kā 20 gadu pieredze dažādu tekstu tulkošanā: grāmatas un zinātniskie raksti par mākslu, izstāžu katalogi, konferenču materiāli, juridiskie teksti un preses relīzes.
2015.gadā viņa apmeklēja literārās tulkošanas vasaras skolu Austrumanglijas Universitātē, un ir pievērsusies literatūras tulkošanai. 2016.gada nogalē viņa piedalījās tulkošanas darbnīcā Rīgā, ar britu redaktora Filipa Gvina (apgāds Scribe) dalību.
Terēze dzīvo un strādā Lielbritānijā.

Terēze Svilane (Tereze Svilane)