Valoda: angļu val.
Tulkojumu žanri: proza, esejas, īsie stāsti, informatīvie materiāli
Biogrāfija
Uldis Balodis (1978) 2011. gadā ir ieguvis doktora grādu valodniecībā Kalifornijas universitātē Santabarbarā (University of California, Santa Barbara) un savā dzīvē ir mācījies vairāk nekā 30 valodu, to vidū arī lībiešu, sanskritu, kā arī vairākas Ziemeļamerikas iedzimto iedzīvotāju valodas. Beidzamos gadus viņš ir pētījis Ludzas igauņu, proti, vēsturiski dienvidigauniski runājošu mazākumtautības valodu, kas vairākus gadsimtus dzīvojusi Latgales dienvidaustrumos. Uldis ir tulkojis plaša spektra literatūras žanru tekstus – daiļliteratūru, detektīvromānus, grāmatas bērniem, kā arī zinātniskus rakstus un pētījumus. Uldis nākotnē iecerējis arī pievērsties dzejas tulkošanai.
Uldis uzaudzis Arizonas pavalstī ASV dienvidrietumos. Taču Ulda pirmā valoda ir latviešu. Kopš bērnības viņš runā angļu valodā, un divvalodība veicināja Ulda pievērsties tām pasaules valodām, kurās nav daudz runātāju. Savā brīvajā laikā Uldis fotogrāfē un ceļo. Viņš ar saviem iespaidiem un vizuālo materiālu labprāt dalās arī ar citiem.

Uldis Balodis (Uldis Balodis)