Literārā Akadēmija

 

“Literārā Akadēmija” ir Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra un Latvijas Rakstnieku savienības kopīgi veidota kultūrizglītības programma, kas realizē ar rakstnieku profesionālās meistarības celšanu saistītus projektus.

Programmas mērķi ir:

  1. atrast un sagatavot jaunus autorus literāram darbam;
  2. celt latviešu oriģinālliteratūras konkurētspēju Latvijas un pasaules literatūras tirgū;
  3. nodrošināt regulārus radošos kontaktus starp visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošiem autoriem.

Programmas darbības pamatvirzieni ir:

  1. autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos;
  2. literāru talantu atlases konkursu organizēšana;
  3. literāru semināru un meistardarbnīcu rīkošana;
  4. jauno autoru pirmo uzstāšanos un pirmo publikāciju producēšana.

Vairāk informācijas: www.rakstu.lv

Ronalds Briedis, programmas “Literārā Akadēmija” vadītājs ronalds.briedis@inbox.lv, t: 26774517

Programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Līdzīgas ziņas