Darbu pieteikšana Latvijas Literatūras gada balvai

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība izsludina autordarbu pieteikšanu

 Latvijas Literatūras gada balvai.

Literatūras gada balvas piešķirs par labāko 2016. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās nominācijās:

labākais dzejas darbs;

labākais prozas darbs

labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;

labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;

spilgtākā debija literatūrā.

Gaidām pieteikumus arī nominācijā

„Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

 

Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, A.Čaka ielā 37 -1 līdz 2017.gada 3.februārim (pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.12 līdz plkst.16, pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālr. 67555180).
Vairāk informācijas par balvu – laligaba@gmail.com.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā,

pievienojot 3 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās www.laligaba.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv.

NOLIKUMS

Latvijas Literatūras gada balva

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”.

2. Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2016. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

2.1. Labākais dzejas darbs;

2.2. Labākais prozas darbs;

2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;

2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;

2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, literāri augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, A.Čaka ielā 37 -1 līdz 2017.gada 3.februārim (pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.12 līdz plkst.16, pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālr. 67555180). Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 3 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, vienojoties un deleģējot 9 pārstāvjus ekspertu komisijas darbam.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji oktobrī ar divpusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju māja.

9. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10. Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, SRTM un balvas mājas lapā 2016. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2017. gada 3.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2017.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2017.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM un LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14. Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2017.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15. Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16. Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17. Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18. Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19. Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS un SRTM.

Līdzīgas ziņas