Noteikts gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens

Beigusies Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas un Latvijas Rakstnieku savienības ikgadējā, šogad jau četrpadsmitā akcija “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.

Apkopoti spilgtākie priekšlikumi 2016. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena kategorijā. Sīkāk par akcijas mērķiem un nolikumu sk. http://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/!

Šogad rīkotāju deleģētajā žūrijā strādāja valodniece sociolingviste Dr. philol. Vineta Poriņa (Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa jeb RLB LVAK), literatūrfilosofe un tulkotāja Ieva Kolmane (Latvijas Rakstnieku savienība jeb LRS), sabiedriskā darbiniece Maija Sinka-Gobiņa (RLB LVAK), latviešu vieslektore Vašingtonas Universitātē Dr. philol. Iveta Grīnberga, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesors Dr. philol. Juris Baldunčiks, žurnālists un publicists Egīls Zirnis (LRS); tulkotājs, terminologs un literārais redaktors Aldis Lauzis.

Balsojumā noskaidrojies, ka žūrijas locekļi diezgan lielā vienprātībā 2016. gada spārnotā teiciena titulu piešķir boksera Maira Brieža izteikumam „Mans dopings ir mana tauta”.
Gada nevārda kategorijā pieteikto vārdu klāstā vēlmei izteikt neapmierinātību ar pašiem vārdiem vienmēr piejaucas vēlme paust neapmierinātību ar to, kas notiek pasaulē vai tepat Latvijā. Valodnieki vairāk skatās uz to, kas būtu vai nebūtu pieļaujams pēc valodas un stilistikas normām, un šoreiz nelaimīgais uzvarētājs ir vārds „ekselence” ar nozīmi ‘izcilība’– bieži lietots svešvārds tādās vārdkopās, kurās tas neiederas un ir pārprotams, piemēram, “ekselences centrs” un “ekselences balva”. Ar vārdu “ekselence” diplomātiskajās attiecībās uzrunā citas valsts galvu, valdības locekli, vēstnieku. Pagātnē tas bija augstas amatpersonas tituls.
Gada vārds – „jaunuzņēmums” – jau ir plaši ieviesies. Tā nozīme ir ‘jaunizveidots strauji augošs uzņēmums, kas izstrādā vai jau piedāvā inovatīvu ražojumu, procesu vai pakalpojumu, ar to cenzdamies tirgū ieņemt kādu jaunu nišu’ (angliski „startup”). Pērnais gads mūs pārsteidza arī ar pilnīgi jauniem vārdiem. Viens no tiem ir „trump(i)s” (no angļu „Trump”). Starp citu, joprojām nezinām, kā latviski rakstīt un runāt – „breksits” vai „bregzits”.
Rīgas Latviešu biedrības valde savu speciālbalvu nolēmusi piešķirt teicienam, ar ko klajā nākusi Pasaules Banka: «Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā». Tas atbilst papildu kategorijai – savārstījumiem, kādu arī ienācies daudz.
Akcijas rīkotāji atgādina, ka zīmīgākos pamanītos vārdus un teicienus uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv var iesūtīt visu gadu.

Līdzīgas ziņas