Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas

Atgādinām, ka Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību aicina pieteikties radošā darba stipendijai 2017. gada rudens periodā.

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalā, finansēt fizisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas pilsētas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo darbu Dubultu rakstnieku namā, Jūrmalā.

Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īstenotais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas pilsētas vārdu starptautiskā mērogā.

Latvijas Rakstnieku savienība, izvērtējot pretendenta iepriekšējos sasniegumus, sniedz rekomendāciju radošā darba stipendijas saņemšanai.

Aizpildītu pieteikumu, kas jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma prasībām, pretendentam jāiesniedz personīgi kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem vai jānosūta pa pastu (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015) vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv) ar norādi “Pieteikums radošā darba stipendijai”.

Pieteikumu jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plānotā uzturēšanās laika Dubultu rakstnieku namā.

Projekta dokumentāciju meklējiet šeit: http://www.jurmala.lv/lv/kultura/kulturas_projekti/radosa_darba_stipendijas/

Līdzīgas ziņas