Rezidence Īrijā

Tyrone Guthrie Centre ir rezidence Īrijā, kurā var pieteikties dažādu mākslas disciplīnu pārstāvji, tajā skaitā arī rakstnieki. Rezidence var ilgt līdz pat 6 mēnešiem. Rezidences dzīvošanas izdevumu segšanai var pieteikties vairākām stipendijām. Lai pieteiktos rezidencei, jāaizpilda tiešsaistes pieteikums.

Pieteikuma forma un papildus informācija: http://www.tyroneguthrie.ie/

Līdzīgas ziņas