Igaunijas, Lietuvas un Latvijas rakstnieku savienību tikšanās Rīgā

Nedēļas nogalē, 15. – 17. septembrī, līguma “(Nr.13.1.4.0/23/I/004) ar Centrālo Finanšu Līgumu aģentūru par 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošan ietvaros Latvijas Rakstnieku savienība Rīgā un Jūrmalā rīkoja Igaunijas, Lietuvas un Latvijas rakstnieku savienības vadības tikšanos. Tās laikā tika apspriesti kopīgi sadarbības projekti un iezīmētas potenciālās sadarbības iespējas nākotnē.

Igaunijas pusi pārstāvēja dzejniece un pieredzējusī projektu koordinatore Marija Esko un literārā žurnāla “Looming” galvenais redaktors Indreks Mesikeps (dzejnieks fs). Lietuvu prezentēja rakstnieku savienības priekšsēdētāja Birute Jonuškaite (Augustiniene) un projektu vadītāja Indre Valantinaite. Viesus uzņēma LRS priekšsēdētājs Arno Jundze un galvenā grāmatvede Tatjana Daudiša.

Pateicoties Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas vadītājas Rūtas Radiņas atsaucībai, notika arī diskusija par Igaunijas un Latvijas ĀM rīkotās Valodu balvas un Lietuvas un Latvijas ĀM rīkotās Baltu balvas attīstības perspektīvām un iespējām visu triju Baltijas valstu rakstnieku organizācijām izvirzīt kopīgus kandidātus attiecīgajām balvām. Tāpat tika aplūkotas ciešākas sadarbības perspektīvas ar to rīkotājiem.

Tikšanās laikā tika apspriesta situācija ar Baltijas Asamblejas balvas literatūrā laureātu tulkojumu izdošanu. Latvijas puse prezentēja savu jaunāko veikumu – sērijā “Jaunā klasika” nupat publicēto Haso Krulla eposu “Metrs un Dēmetra” Guntara Godiņa atdzejojumā, kas ir jau astotā grāmata sērijā, kura iznāk ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Lietuvā tiek plānots, ka līdz 2023. gada beigām sērijā būs izdotas piecas grāmatas. Savukārt Igaunijā joprojām ir problēmas ar atbalstu sērijas izdošanai.

Tikšanās laikā tika pārrunāta žurnāla “No More Amber” izdošana, kas ir apstājusies dažādā finansējuma līmeņa dēļ. Latvijas puse 2022. gadā nesaņēma atbalstu angļu valodā iznākošā triju Baltijas valstu autoru daiļliteratūras tulkojumu žurnāla izdošanai, kas radīja ne mazums problēmas, arī 2023. gadā kopējie triju valstu resursi ir krietni mazāki nekā paredzēts. Tāpat klātesošie apsprieda sadarbības iespējas ar European Writers’ Council un vienojās, ka EWC valdes loceklis Arno Jundze
informēs Lietuvas un Igaunijas rakstnieku organizācijas un sadarbosies ar tām gadījumos, kad nepieciešams vienots viedoklis būtiskos jautājumos.

Igaunijas un Lietuvas rakstnieki tika iepazīstināti ar Dubultu Rakstnieku namu un rezidenču iespēju tajā, rosinot uz kopēju sadarbību nākotnē, izmantojot Dubultu nama un tā tuvumā esošo Dubultu Mākslas stacijas un Aspazijas vasarnīcas piedāvātās sniegtās iespējas, apsprieda citus ar sadarbību saistītus jautājumus.

Attēlā no kreisās Indreks Mesikeps, Indre Valantinaite, Birute Jonuškaite, Arno Jundze un Marija Esko

Līdzīgas ziņas