LRS literatūras laikraksta „konTEKSTA” trešais (jūnija) numurs

Laikraksta „konTEKSTS” trešajā numurā Arno Jundze par rakstnieka radošo procesu iztaujā tikko ES Literatūras balvas ieguvēju Osvaldu Zebri. Dzejas atvērumā ir publicēta kādu brīdi publiski noklusušās, taču radoši tikpat emocionālās un patiesās Agitas Dragunas dzeja un latviešu lasītāju jau iepazītā prozaiķa (romāns „Džezs pār Dobasu”) Sehija Žadana dzeja Māras Poļakovas atdzejojumā.

Prozas sadaļā šoreiz femīnā proza: Daces Rukšanes stāsts „Iemīlēšanās” un Janas Egles stāsts „Sandris”. Vēlreiz redakcija apsveic Janu Egli ar tikko gūtajiem panākumiem Latvijas Literatūras gada balvas noslēguma ceremonijā! Tā tik turpināt! Un, protams, rakstniece pierāda, ka turpina ne vien dzejot, bet arī rakstīt prozu.

Laikraksta atvēruma „Literatūra bērniem un pusaudžiem” Dr.philol. Ilze Stikāne dalās savā redzējumā par latviešu prozu jaunākā skolas vecuma lasītājiem. Savukārt sadaļā rubrikā „Vērtē lasītājs” savu viedokli par L. Berzinskas grāmatu „Lamzaks meklē lamzaku” izsaka Rīgas Franču liceja nu jau 6. klases audzēkne Beāte Anna Klepere. Protams, lapas atvērumā ir gan informatīvais materiāls, gan arī recenzija. Šoreiz Austra Gaigala recenzējusi Abgarjanas grāmatu „Maņuņa”.

Protams, kā nu bez kritikas! Recenzijas un īsrecenzijas ir gan par latviešu literatūras novitātēm, gan par tulkoto literatūru, gan par jaunākajiem pētījumiem un akadēmiskajiem izdevumiem: I. Barovskis par A. Auziņas dzejas krājumu „Annas pūra govs”, K. Ilziņa par A. Ogriņa dzejas krājumu „Debesu punkti”, S. Ratniece par J. Lejiņa romānu „Vīrieša sirds”, E. Mārtuža par J. Rokpeļņa romānu „Muzejs”, R. Mežavilka par Dž. Klementas romānu „Lūgšanas par nolaupītajām”.

Laikraksts no trešā numura piedāvā jaunu rubriku „Saruna par tekstu”. Jaunā rubrika rosināja Ingu Žoludi uzrakstīt eseja „Kā sadarboties ģēnijiem”, bet Ilze Jansone un Aivars Eipurs diskutē par „Filipa evaņģēliju”, Rudīte Kalpiņa un Viesturs Vecgrāvis sarunājas par Anitas Rožkalnes pētījumu „Kārļa Zariņa burvju aplis”, savukārt literatūrkritiķe Anda Kubuliņa recenzējusi Anitas Rožkalnes grāmatu.

Vai ir zināms, ka Latvijā ir bibliokuģis? Nē? Par to, kādā ostā mēs ar to varam apmeklēt, informē Egīls Venters.

Savukārt rubrikā “Es lasu”” par savu lasīšanas pieredzi stāsta biologs un zemessargs, 28 gadus jauns vīrietis Oskars Līkops.

„konTEKSTA” redaktora slejā tiek runāts par literatūru bērniem un pusaudžiem (redaktore Austra Gaigala), kā arī 2 lpp. Ieva Kolmane sniedz derīgu informāciju rakstniekiem rakstā „Tiesības un pienākumi rakstniecībā”. Laikrakstu noslēdz rubrika „darbistabā”. Šoreiz Guntis Berelis viesojas pie Kristīnes Ulbergas.

LRS laikraksta “konTEKSTS” Nr. 3 (2017. gada jūnijs) nopērkams visos lielākajos grāmatnīcu tīklos. Cena: 1.50 EUR.
Laikraksta sadarbības partneri: veikalu tīkli „Jānis Roze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Globuss” un „Latvijas Grāmata”, „NicePlace” un galerijā „”Istaba”.

Informatīvi atbalsta „Rado NABA”.

Laikraksta izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Lasām kopā ar Eiropu Publicēts: 22. March, 2024