Baltijas valstu rakstnieku savienību delegāciju tikšanās Rīgā

11. septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, Rīgā pēc daudzu gadu pārtraukuma pirmoreiz tikās triju Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – rakstnieku savienību delegācijas.

Pasākums notika pēc Latvijas Rakstnieku savienības iniciatīvas. Tā mērķis bija atjaunot savstarpējos kontaktus un veidot jaunas sadarbības iespējas, kas atbilst mūsdienu Eiropas garam. Sarunās draudzīgā gaisotnē notika pieredzes apmaiņa par situāciju Baltijas valstu literatūrā, rakstnieki pārrunāja iespējas aktivizēt autoru apmaiņu starp Baltijas valstu literatūras festivāliem un rakstnieku rezidencēm. Tāpat tika spriests par kopīgiem rakstnieku savienību projektiem, partnerību Baltijas jūras rakstnieku un tulkotāju asamblejā, tulkojumu apmaiņu un nepieciešamību veicināt jaunu tulkotāju un atdzejotāju piesaisti. Tika apspriesta arī situācija ar Baltijas asamblejas balvu literatūrā, secinot, ka tā ir nenoliedzami nozīmīgākā literārā godalga Baltijas valstīs, kurai nepieciešams palīdzēt pārvarēt tulkojumu barjeru. Šo debašu rezultātā tika pieņemts aicinājums Baltijas valstu politiķiem kopīgiem spēkiem sakārtot laureātu darbu izdošanu visās trijās Baltijas valstu valodās. Igaunijas delegāciju vadīja Igaunijas rakstnieku savienības vadītājs Tīts Aleksejevs (Tiit Aleksejev), bet lietuviešu – Antans Jonīns (Antanas Jonynas)

 

Līdzīgas ziņas