Neatkarīgais pētījumu institūts, Latvijas Mākslas akadēmija,
LU HZF Feministica Lettica, Dobeles Novadpētniecības muzejs un
Latvijas Rakstnieku savienība

aicina piedalīties starpdisciplinārā zinātniskā konferencē

“NO VISA BĒGU UN PĒC VISA ILGOJOS”

HILDAI VĪKAI 120

 

Rīgā, Eiropas Savienības mājā un Dobelē, Dobeles Novadpētniecības muzejā

 1. gada 9.–10. novembrī

 

Konference veltīta rakstnieces un gleznotājas Hildas Vīkas (1897–1963) atcerei viņas 120 dzimšanas dienas gadā. Tajā aicināti piedalīties humanitāro un mākslas zinātņu pārstāvji, mākslinieki, literāti, sociologi, literatūras un mākslas jomu pedagogi, muzejnieki u.c. Konferences iespējamais referātu tēmu loks aptver dažādus ar Hildas Vīkas dzīvi un daiļradi saistītos jautājumus – dzeju, prozu, tēlotājmākslu, laikmeta kontekstus un mākslinieces daiļrades recepciju latviešu un cittautu kultūrā. Plānotās sekcijas:

 • Hilda Vīka un viņas literārais mantojums;
 • Hildas Vīkas dzīve un jaunrade tēlotājmākslā;
 • Hilda Vīka laikabiedru atmiņās un epistolārajā mantojumā
  (Atmiņu pēcpusdiena);
 • Eiropas dimensija Hildas Vīkas radošajā biogrāfijā
  (ceļojumu motīvi, vācu kultūras recepcija u.c.);
 • Rīgas un Dobeles motīvi Hildas Vīkas radošajā biogrāfijā;
 • Literatūras un kultūras teorijas dzimumdiferences aspektā.

Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 2017. gada 5. oktobrim.

Līdz 2017. gada 15. oktobrim informēsim par referāta iekļaušanu konferences programmā.

Darba valoda – latviešu. Ziņojumam atvēlētais laiks: 15 min., pēc katra referāta diskusija 5 min. Konferences materiāli tiks publicēti.

Programmas komiteja:

Elīna Skujiņa, Dr. philol.  – Neatkarīgais Pētījumu institūts

Ausma Cimdiņa, Dr. philol., prof. – LU HZF Feministica Lettica

Silvija Grosa, Dr. art., prof. – Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas zinātnes katedra

Dace Blūma, Mg. geogr. – Dobeles Novadpētniecības muzeja direktore

Egīls Venters, Mg. philol. – Latvijas Rakstnieku savienība

Aleksandrs Aleksandrovs, Mg. sc. soc. – LU Filozofijas un socioloģijas institūts

 

Kontaktinformācija: npi.konference@gmail.com

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Aicinām atzīmēt autoru dienu! Publicēts: 29. February, 2024
Jaunumi Izsludināta Pārstāvju sapulce Publicēts: 26. February, 2024