Mūžībā aizgājis Valdis Bisenieks

Latvijas Rakstnieku savienībā saņemta sēru vēsts. Naktī uz pirmdienu mūžībā aizgājis izcilais tulkotājs, dzejnieks, filologs atjaunotās Latvijas Rotariešu kustības pirmais prezidents Valdis Bisenieks. (1928. 02.10. – 2017.13.11.)

Sirsnīgs iejūtīgs vienmēr darbu pārņemts un ideju pārpilns, viņš piederēja to izredzēto lokam, kas juta un saprata valodas straumes, plūsmas un muzikalitāti. Valda Bisenieka atdzejas lieldarbi – vairāk nekā 25 gadus tapušais Gētes Fausta (1999) un Dantes Aligjēri Dievišķās komēdijas (1994) tulkojums savā ziņā ir piemineklis pašam meistaram.  Pateicoties Valdim Biseniekam, latviski lasām Bhagavadītu (1999), Atskaņu hroniku (1998) Dantes Aligjēri Vita nouva, H.Heses, R.M. Rilkes darbus. Pateicoties viņam, vācu lasītājiem bija iespējams iepazīt brāļu Kaudzīšu Mērnieku laikus, Astrīdes Beināres romānu Rīgas Dievmātes klosteris, latviešu dzejnieku Amandas Aizpurietes, Knuta Skujenieka un Raiņa tekstus.

Īpašs, kaut plašākai sabiedrībai iespējams mazāk zināms ir Valda Bisenieka devums filoloģijā. Vēl viens viņa mūža darbs ir Latviešu – vācu vārdnīcas (1963), (1980), (2007) sastādīšana, pilnveidošana un papildināšana.

Paralēli filologa un pasniedzēja darbam viņš bija arī Valdis Biseniex – neordināra ceļa gājējs dzejā, ko apliecina dzeju krājumi Re(h)abilitācija (2004) un Dāvinājumi (2008) kā arī virkne citu tekstu, kas reizēm pārsteidza bet reizēm kādu arī biedēja ar atkāpēm no ierastās dzejas valodas, burtu salikumiem, arī ar burta x lietojumu līdzskaņu kopas ks vietā. Tas nebija modes untums, bet paša radīta un konsekventa sistēma, kuru dzejnieks pilnībā pārvaldīja.

Valdis Bisenieks saņēmis Itālijas vēstniecības Latvijā balvu par Dantes Aligjēri Dievišķās komēdijas tulkojumu (2000), Latvijas literatūras gada balvu par mūža ieguldījumu (2008), Atzinības krustu (2011). Atvadīšanās šo piektdien 17. novembrī pulksten 13 krematorijas Lielajā zālē. Latvijas Rakstnieku savienība izsaka līdzjūtību Valda Bisenieka tuviniekiem un talanta cienītājiem.

Līdzīgas ziņas