Nosacījumi dalībai konkursā TALKING ABOUT BORDERS

(1) Vispārējā informācija
Starptautiskais dramaturģijas konkurss „Sarunas par robežām“ tiek rīkots dažādās Austrumeiropas valstīs kopš 2005. gada, ik gadu tas notiek citā valstī. 2017./2018. gadu konkurss tiek rīkots Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šis ir viens no svarīgākajiem dramaturģijas konkursiem Austrumeiropā. Iesūtītās lugas izvērtē starptautiska žūrija, un uzvarētāja/uzvarētājs saņem balvu 3500 eiro apmērā, kā arī luga tiek tulkota vācu valodā.
2018. gada jūnijā Nirnbergā tiks godināti konkursa uzvarētāji un prezentēta luga – uzvarētāja. Pirmās vietas ieguvējs saņem balvā ielūgumu uz uzvarētāju godināšanas vakaru Nirnbergā.
Otrās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 2000 eiro apmērā.
Trešās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 1500 eiro apmērā.
Konkursa uzvarētāji meklē sadarbības partneri – Vācijas teātri, kas pirmais uzvestu konkursā uzvarējušo lugu.
Starptautisko dramaturģijas konkursu „Talking about borders“ rīko Nirnbergas teātris (Staatstheater Nürnberg), to atbalsta Datev eG, un tas katru gadu tiek īstenots, pateicoties dažādiem vietējiem sadarbības partneriem.

(2) Piedalīšanās noteikumi
Konkursā var piedalīties personas, kuras ir dzimušas un dzīvo Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, ir kādas šīs valsts pilsoņi vai vismaz piecpadsmit gadus ir uzturējušās teritorijā, kurā šodien atrodas šīs valstis.
Lugas var iesniegt igauņu, latviešu un lietuviešu valodā.
Oriģināltekstam ir jāpievieno tā tulkojums angļu vai vācu valodā (darba versija). Šie tulkojumi tiks izmantoti tikai administratīviem mērķiem.
Katrs autors var iesniegt tikai vienu lugu.
Luga nedrīkst būt jau iepriekš uzvesta (arī ne lasījumos) vai publicēta (arī ne periodikā).
Lugai ir jāatbilst konkursa tēmai „Sarunas par robežām: Dzīves izjūta sabiedrisko pārmaiņu laikos“.
Lugai jābūt ar personu skaitu, lai to varētu uzvest ar ne vairāk kā pieciem aktieriem.
Lugai ir jābūt pilnmetrāžas (ne viencēlienam): ne īsākai par 70 minūtēm.
Saskaņā ar konkursa noteikumu trešo punktu dalībnieki nodod konkursa rīkotājiem sava darba izmantošanas tiesības.

(3 ) Darba izmantošanas tiesības
Visi dalībnieki nodod organizatoriem sekojošas izmantošanas tiesības:
Ne ekskluzīvas, laikā ierobežotas tiesības lugas tulkot un publicēt bez atlīdzības, piemēram, kādā antoloģijā. Ja luga kļūst par bestselleru, autors arī saņem ieņēmumus samērīgās robežās.
Konkursa dalībnieki piekrīt, ka pirmās balvas ieguvējam tiek piemēroti šādi noteikumi:
Autors uz gadu nodod organizatoriem ekskluzīvas tiesības uz prēmētās lugas tulkošanu un publicēšanu pēc prēmijas saņemšanas.
Bez tam organizatori saņem ekskluzīvas tiesības lugas uzvešanai ne vairāk kā uz diviem gadiem un maksimāli 14 publiskām izrādīšanas reizēm. Saņemot naudas balvu, uzvarētāji piekrīt vienlaikus nepretendēt arī uz atlīdzību par minētajām tiesībām attiecīgi 3500 eiro, 2000 eiro un 1500 eiro apmērā.

(4) Iesniegšana
Darbu iesniegšanas termiņš ir svētdiena, 2018. gada 15. aprīlis.
Dalībniekiem ir jāiesniedz:
1. Lugas teksts oriģinālvalodā
2. Lugas teksts angļu vai vācu tulkojumā
3. Informācija par autoru angļu vai vācu valodā, kā arī lugas satura īss izklāsts (sinopse)
4. Apstiprinājums, ka dalībnieks ir iepazinies ar konkursa noteikumiem un tiem piekrīt.

Lugas iesniedzamas elektroniski vai nosūtāmas pa pastu (uz aploksnes norādot “Drama Contest”):
Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard –Wagner-Platz 2, DE – 90443 Nürnberg

Lugas un visus iesniedzamos materiālus ieteicamāk sūtīt elektroniskā veidā ar norādi „Drama Contest“ uz adresi: christian.papke@staatstheater-nuernberg.de

Informāciju par Nirnbergas teātri un konkursu vācu un angļu valodās atradīsiet, ejot uz https://www.staatstheater-nuernberg.de( sadaļā Wettbewerbe).

Organizatori neuzņemas atbildību par nozaudētiem dokumentiem. Iesniegtie materiāli netiek nosūtīti atpakaļ.

(5) Prēmēšana un juridiskie nosacījumi
Iesniegtie darbi anonīmi tiek nosūtīti starptautiskai žūrijai. Tajā ir seši profesionāli locekļi, no kuriem pa vienam pārstāvim ir no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas (1+1+1).

Uzvarētājs tiek paziņots līdz 2018. gada jūnija beigām.

Žūrija savu lēmumu paziņo rakstiski. Lēmumu pieņemšanas process netiek publiski komentēts.

Lēmums ir galīgs, tas ir nemaināms..

Iespējamu domstarpību gadījumā attiecībā uz darbu izmantošanas tiesībām, tulkojumiem, publikācijām vai inscenējumiem, pretenzijas tiek izskatītas atbilstoši Vācijas likumdošanai Nirnbergas pilsētas tiesas iestādē.

Līdzīgas ziņas