Latvijas Rakstnieku savienība sadarbojas ar Lietuvas Rakstnieku savienību un Igaunijas Rakstnieku savienību

21. – 24. martā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” piešķirtā finansējuma projekta „Network of the Writers’ Unions of the Baltic Countries” un VKKF projekta “Baltijas valstu literārā sadarbība: simtgades konteksts un jauni izaicinājumi” ietvaros tikās Latvijas Rakstnieku savienības, Lietuvas Rakstnieku savienības un Igaunijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāji un citi pārstāvji. Tikšanās noritēja Kesmu, Igaunijas literārajā rezidencē. Sanāksmes un semināru laikā notika informācijas apmaiņa par situāciju literāro tulkojumu jomā, tika apspriesti dažādi kultūrpolitikas jautājumi, tajā skaitā iniciatīvas, kas veicinātu Baltijas Asamblejas balvu literatūrā saņēmušo daiļdarbu tulkošanu un izdošanu abās pārējās attiecīgajās Baltijas valstu valodās. Notika arī pieredzes apmaiņa, lai stiprinātu turpmāku savstarpējo sadarbību literatūras jomā.

Sadarbības projektu finansiāli atbalsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” , Valsts  kultūrkapitāla fonds, Latvijas Rakstnieku savienība, Lietuvas Rakstnieku savienība, Igaunijas Rakstnieku savienība.

Līdzīgas ziņas