Tiekas triju Baltijas valstu rakstnieku savienības

No 23.–25. maijam norisinājās Latvijas Rakstnieku savienības, Igaunijas Rakstnieku savienības un Lietuvas Rakstnieku savienības trīspusējā tikšanās savstarpējā sadarbības tīkla un projekta „Network of the Writers’ Unions of the Baltic Countries” ietvaros.

Projektu finansē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”  un Valsts Kultūrkapitāla fonds projektā “Baltijas valstu literārā sadarbība: simtgades konteksts un jauni izaicinājumi”, kā arī visu triju Baltijas valstu rakstnieku savienības.

Savstarpējā pieredzes apmaiņa un apaļā galda diskusijas norisinājās Tallinas starptautiskā literārā festivāla HeadRead laikā. Diskusiju laikā īpaša uzmanība tika pievērsta Baltijas Asamblejas balvas laureātu literāro darbu tulkošanas abās pārējās Baltijas valstīs iniciatīvas izstrādei un ierosināšanai visu triju Baltijas valstu un Baltijas Asamblejas atbildīgajām institūcijām. Tika apspriestas arī kultūrpolitikas tendences un finansiālā kapacitāte attiecīgajā nozarē visās trijās Baltijas valstīs.

Līdzīgas ziņas